Deontologische code lokale mandatarissen OCMW

De deontologische code geeft de lokale mandatarissen (voorzitter en leden raad voor maatschappelijk welzijn, voorzitter en leden vast bureau en de voorzitter en leden van het bijzonder comité voor de Sociale dienst) een kader waarbinnen ze hun mandaat moeten uitoefenen.

  • 📅 Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 24 februari 2020.
  • 📅 Bekendmaking op 26 februari 2020.

Deontologische code voor lokale mandatarissen OCMW1,1 Mb(pdf)