De provincie bouwt met Poperinge aan de ruimtelijke toekomst

De provincie West-Vlaanderen herziet samen met het stadsbestuur de afbakening van het kleinstedelijk gebied Poperinge. Er wordt een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) opgemaakt. 

In de eerste plaats legt het PRUP de grenslijn vast tussen kleinstedelijk gebied en buitengebied. Er kan ook ruimte komen voor bedrijvigheid, grootschalige kleinhandel, recreatie en andere stedelijke activiteiten. 

Tijdens het afbakeningsproces krijgen inwoners van Poperinge op verschillende momenten inspraak in de plannen. Na de startnota volgt een publieke raadpleging en een openbaar onderzoek.

Het definitieve PRUP kan tegen eind 2023 afgerond worden.

Gepubliceerd opdinsdag 27 april 202113.25 u.