De grote (leer)goeste in Poperinge

Het Europees Sociaal Fonds roept op om leerecosystemen op te zetten in Limburg en de Westhoek. Een partnerschap tussen verschillende organisaties kan zorgen voor een sterkere lokale leercultuur. Poperinge engageert zich binnen het projectvoorstel ‘De grote (leer)goeste in Poperinge’.

POM West-Vlaanderen deed in juni 2022 een projectvoorstel om een regionaal leerecosysteem in de Westhoek op te zetten. Het voorstel werd niet goedgekeurd, maar het enthousiasme onder lokale besturen en partners bleef groot. Poperinge en De Lovie vzw dienden samen met partners LIGO, Avansa, Vives en Groep Intro een nieuw projectvoorstel in.

Samen willen ze werk maken van een uitgebreider aanbod volwasseneneducatie. Een communicatiecampagne moet de leercultuur en leergoesting van burgers aanwakkeren.

Gepubliceerd opdinsdag 28 februari 20238.00 u.