De Ferme Hoeve - Bodem

Boer Kevin werkt op zijn akkers volledig biologisch. Bio betekent produceren op het ritme van de natuur. Bij alles wat hij doet, denkt Kevin goed na. Onder de grond krioelt het van het bodemleven. Regenwormen houden de bodem luchtig zodat wortels kunnen groeien. Ook brengen ze de voedingsstoffen tot bij de plant. Om het bodemleven alle kansen te geven, gebruikt Kevin geen zware machines en ploegt hij zo weinig mogelijk. Maar er is meer! Hij gebruikt ook geen gewasbeschermingsmiddelen. Op het veld groeien de groenten weelderig, net als het onkruid. Om dat weg te halen, gebruikt Kevin een wiedbed. En die machine gaat vooruit dankzij… jawel, zonnepanelen, alweer met respect voor de natuur!

Experimenteren met planten

In dit werkboekje leer je meer over de basisbehoeften van planten. Aan de hand van enkele eenvoudige experimenten ontdekken je leerlingen hoe planten aan hun voedsel komen, ademen, wat de invloed van licht en warmte is. Ze onderzoeken stapsgewijs hoe planten in leven blijven.

Naar het experimentenboekje

Duik diep in de wereld van de bodem

Mag het inhoudelijk wat moeilijker zijn?  Dan zijn de experimentenfiches rond bodem zeker een leuk idee! Je gaat samen met je leerlingen aan de slag als echte onderzoekers.

Op zoek naar bijhorend materiaal? Ontleen dan de bodemkoffer in Inagro (Roeselare). 

Ontleen hier de bodemkoffer en de experimentenfiches

Achtergrondinformatie voor leerkrachten

Op zoek naar extra informatie? In onderstaande brochure kan je als leerkracht je licht opsteken op de bodem binnen de context van de landbouw.

Naar de brochure


Boer zkt Bank kwam tot stand met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsonwikkeling. Europa investeert in zijn platteland.