Heb jij recht op COVID-19 steun?

Tijdens de coronacrisis is het inkomen van heel wat mensen gedaald. Sommigen slagen er niet meer in om de rekeningen van bijvoorbeeld verwarming, elektriciteit of zelfs de huishuur te betalen. De OCMW's kregen van de federale overheid steun om net die mensen te kunnen helpen.

Wie kan steun krijgen?

Iedereen die de gevolgen ervaart van de coronacrisis.

Deze steun is niet beperkt tot enkel de leefloners, maar is bestemd voor elke inwoner van Poperinge die, na een persoonlijk gesprek en onderzoek, door het OCMW erkend wordt als behoeftig.

Bijvoorbeeld: bepaalde werknemers die een deel van hun inkomen zijn verloren of die met extra schulden te maken krijgen, werknemers uit de deeleconomie, deeltijds tewerkgestelde werknemers - met aandacht voor eenoudergezinnen, jobstudenten, bepaalde zelfstandigen, personen met een handicap, ...

Deze maatregel is niet bedoeld voor personen die geen verblijfsvergunning (meer) hebben en niet legaal op het Belgisch grondgebied verblijven.

Welke hulp biedt het OCMW?

  • Hulp bij huisvesting.

Inclusief de kosten met uitzondering van de huurwaarborg.

  • Hulp inzake energie.

Het energieverbruik, met inbegrip van de sociale en budgettaire begeleiding of andere ondersteuning.

  • Psychosociale hulp.

Het ten laste nemen van de kosten van professionals erkend voor de behandeling van partnergeweld, problemen inzake angst en psychiatrische problemen.

  • Hulp inzake gezondheid.

Tussenkomsten in ziekenhuisfacturen, medicijnen, ... en de aankoop van mondmaskers, gels en handschoenen.

  • Hulp inzake digitale toegankelijkheid.

Digitale ondersteuning om meer bepaald de online stappen, de sociale contacten en schoolondersteuning te bevorderen.

  • Financiële hulp.

Onbetaalde facturen naar aanleiding van een daling van de inkomsten.

  • Basisbehoeften.

Tussenkomsten in transportkosten, de aankoop van kledij, aankoop van brillen, ...

  • Hulp voor de families in moeilijkheden.

In het kader van de strijd tegen kinderarmoede.

Tot wie moet ik  mij richten?

Contacteer OCMW Poperinge voor een afspraak op het nummer 057 33 33 00 of via emailadres socialedienstocmw@poperinge.be

Gepubliceerd opwoensdag 14 oktober 202015.13 u.