Covid-19-crisis: Poperinge vaardigt aanvullende, lokale maatregelen uit

Om de verdere verspreiding van het Covid-19 virus aan te pakken is een tweeledige strategie – nationaal en lokaal – nodig. Poperinge vaardigt daarom aanvullende, lokale maatregelen uit. De beslissing komt er in onderling overleg met de buurgemeenten in de schoot van het politiecollege van de politiezone Arro Ieper.

Terwijl het federale niveau tijdens deze federale noodplanningsfase de krijtlijnen uitzet om de verspreiding van het coronavirus te beperken, kan de stad ook op lokaal niveau passende maatregelen nemen. Poperinge volgt met de genomen maatregelen de alertfases in de zorgatlas van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Die zijn op volgende knipperlichten gebaseerd:

  • de cumulatieve incidentie (over 7 dagen) van ten minste 20/100000 inwoners;
  • de rapportage van nieuwe gevallen gedurende ten minste 5 dagen na elkaar;
  • een stijgend aantal nieuwe gevallen gedurende 4 van de 7 voorbije dagen.

Alertfase 0 en 1: geen of 1 van de knipperlichten overschreden

Dit is de huidige fase (0 knipperlichten overschreden).

Naast de federale maatregelen:

  • geldt er bovenop die federale verplichtingen (winkels, publieke gebouwen, markten, evenementen …) een mondmaskerverplichting op het stedelijk recyclagepark,
  • is het vanaf donderdag 6 augustus verplicht een mondmasker of elk ander alternatief in stof op publiek toegankelijke en openbare plaatsen bij zich te hebben,
  • is er geen publiek toegelaten bij sportactiviteiten.

De mondmaskerplicht geldt niet voor personen die een medisch attest kunnen voorleggen, zij dienen een gelaatscherm te gebruiken.

Gezien de huidige evolutie van de pandemie in Poperinge en de omliggende gemeenten beveelt het stadsbestuur wel aan om op alle publieke plaatsen een mondmasker te dragen, los van de geldende alertfase. Een niet aflatende aandacht voor de zes gouden regels voor individueel gedrag en alle overige federale instructies blijven uiteraard een noodzaak.

Indien de pandemie in Poperinge en de omliggende gemeenten zou evolueren naar een alertfase 2 of 3 (2 of 3 knipperlichten overschreden) zullen ingrijpender maatregelen noodzakelijk zijn, zoals een mondmasker verplicht dragen op afgebakende (drukkere) plaatsen en de annulatie van evenementen en georganiseerde activiteiten. De heersende alertfase kan je altijd raadplegen op www.poperinge.be/corona.

Kortom, iedereen heeft voortaan zijn mondmasker op zak, zodat je het altijd en gepast kunt dragen wanneer nodig! Het stadsbestuur zal de bevolking meteen waarschuwen als de stad in een andere alertfase terecht zou komen.

Gepubliceerd opwoensdag 5 augustus 20209.30 u.