Corona-maatregelen: vaak gestelde vragen - UPDATE 19/3 - 12u

We bezorgen jullie graag een update van de meest gestelde vragen en hun antwoord.

ALGEMEEN

Vanaf wanneer treden deze maatregelen in werking?

Vanaf de middag van 18 maart tot en met 5 april (tot en met 3 april voor de scholen) zijn de maatregelen hieronder beschreven en deze uit het persbericht van de Eerste Minister van kracht.

Wat betekent een federale fase voor de reeds genomen besluiten?

Een federale fase betekent dat de gouverneurs en burgemeesters de algemene maatregelen moeten toepassen en hun voorgaande besluiten actief intrekken na de publicatie van het ministerieel besluit. Het ministerieel besluit en verdere verduidelijkingen volgen in de komende uren. Het doel is het harmoniseren van de maatregelen op het Belgisch grondgebied.

Wat gebeurt er als men de regels niet naleeft?

Wanneer de federale maatregelen niet nageleefd worden (voorzien door het ministerieel besluit), zijn de sancties, voorzien in de artikels 182 en 187 van de wet op de civiele veiligheid van 15 mei 2007, van toepassing. De nadruk ligt op preventie, dialoog en burgerzin.

De lokale overheden blijven bevoegd voor de openbare orde volgens artikel 135 §2 van de nieuwe gemeentewet, zonder evenwel in te gaan tegen de maatregelen of de geest van de maatregelen die op een hoger niveau werden genomen.

De politiediensten zullen permanent controles uitvoeren om het strikt naleven van de maatregelen te verzekeren.

ALGEMENE PRINCIPES

Op basis van welke principes kwamen deze maatregelen tot stand?

 • De algemene hygiënemaatregelen blijven van toepassing.
 • De overheden moeten kunnen blijven functioneren.
 • Kinderen moeten worden opgevangen in de scholen indien hun ouders geen andere mogelijkheid hebben om hen op te vangen dan de grootouders, ongeacht hun leeftijd. Specifiek moet er aandacht besteed worden aan de kinderen van personeelsleden uit de medische en essentiële overheidssector.
 • De social distance (minimum 1.5 meter tussen personen) wordt behouden in alle omstandigheden. Bijvoorbeeld: laat een stoel vrij tussen twee personen tijdens een noodzakelijke vergadering
 • Een mix van verschillende leeftijden moet absoluut worden vermeden.
 • Blijf zoveel mogelijk thuis, enkel essentiële verplaatsingen (naar het werk gaan wanneer telewerk onmogelijk is, naar de apotheker gaan, naar de post gaan, etenswaren aankopen, tanken, ...) mogen worden gedaan.

HANDELSZAKEN EN WINKELS

Blijven winkels open?

Blijven open, enkel:

 • de voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels;
 • de dierenvoedingswinkels;
 • de apotheken;
 • de krantenwinkels;
 • de tankstations en de leveranciers van brandstoffen;
 • de kappers, die slechts één klant per keer mogen ontvangen in de zaak en dit op afspraak.

Alle andere winkels – kledingwinkels, elektrowinkels, doe-het-zelfzaken, … - zijn gesloten.

Welke zijn de specifieke maatregelen van toepassing voor winkels die openblijven?

Voor alle winkels geldt dat zij de nodige maatregelen moeten nemen om de social distancing regels te respecteren en in het bijzonder het houden van de afstand van 1.5m tussen elke persoon.

Bovendien, moet de toegang tot grote oppervlakten als volgt worden geregeld:

 • een persoon per 10m² gedurende een maximale periode van 30 minuten;
 • in de mate van het mogelijke wordt individueel gewinkeld.

Mag men nog met cash geld betalen?

Elektronische betalingen worden aangemoedigd, niet omdat cash geld besmet is, maar omdat elektronische betalingen toelaten de social distancing maatregelen toe te respecteren.

Wat met de nachtwinkels?

De nachtwinkels mogen openen mits naleving van de social distancing maatregelen en dit vanaf hun normaal openingsuur tot 22u.

Hoe zit het met gemengde winkels?  

Voedingswinkels die non-food producten (bijv. briefpapier) secundair verkopen: blijven open zonder de non-food afdelingen te hoeven sluiten. 

Gemengde winkels die voedsel als secundair product aanbieden zijn gesloten.

Wat met buitenmarkten?

De markten zijn verboden behalve bij degene die in de gemeente nodig zijn voor de bevoorrading van de lokale bevolking (wanneer er bijvoorbeeld geen supermarkt aanwezig is). Enkel de voedingskramen mogen openen in deze zones op voorwaarde dat de lokale autoriteiten de social distancing maatregelen kunnen garanderen.

Als de burgermeester, ondanks de reorganisatie van de markt de social distancing niet kan garanderen moet hij de markt verbieden.

Wat met banken en bureaus van de post?

Deze diensten maken deel uit van de uitzonderingen die mogen openblijven tijdens hun normale openingsuren maar die de social distancing maatregelen moeten garanderen, bijvoorbeeld minstens 1.5m tussen elke persoon.

Ik werk in de private en bijzondere veiligheidssector, mag ik gaan werken?

In het kader van de huidige maatregelen moet de uitzondering beperkt worden tot de fundamentele en noodzakelijke activiteiten van de private en bijzondere veiligheidssector.

De private bewakingssector die de bewakingsondernemingen en interne bewakingsdiensten omvat, alsook de veiligheidsdiensten van de openbare vervoersmaatschappijen zoals Securail, kunnen verder werken.

Voor de installateurs van alarmsystemen en camerasystemen zijn enkel dringende onderhouds - of herstellingswerken toegelaten. Andere dagelijkse activiteiten, zoals nieuwe installaties, zijn verboden.

De opleidingsinstellingen verbonden aan de private veiligheidssector kunnen hun activiteiten enkel verderzetten via afstandsonderwijs.  

Veiligheidsadviseurs kunnen hun activiteiten enkel en alleen op digitale wijze verderzetten.  

Er staat een GSM-mast op mijn privéterrein, bovenop het ziekenhuis, ... moet ik de onderhoudsteams van de operatoren toegang geven tot deze antennes? 

Ja, het is essentieel dat de elektronische communicatie wordt onderhouden en dat de operatoren al het nodige onderhoud kunnen doen.

Zijn de hotels geopend?

Hotels mogen opblijven maar ZONDER TOEGANG tot bar, restaurants (gemeenschappelijke zalen) en recreatieve ruimtes, teneinde te beantwoorden aan de vraag voor overnachtingsmogelijkheden voor essentiële reizen.  Roomservice is echter wel toegelaten. Terrasmeubelen moeten worden binnengezet.

De vergaderzalen van deze hotels zijn gesloten.

Wat voor andere types van logement?

Recreatieve en toeristische woningen (vakantiehuisje, camping, B&B, vakantieparken, AirBnB, ...) moeten sluiten. De permanente bewoners van dit soort woningen mogen uiteraard hier blijven wonen.

Om massamixen van mensen die op dezelfde plaats samenkomen te vermijden, worden enkel niet essentiële verplaatsingen in de buurt van de woonplaats toegelaten.

Wat met kappers?

Ook kapsalons moeten sluiten:

 • Hierop is een uitzondering mogelijk voor kappers die uitsluitend op afspraak werken en één klant per keer ontvangen in hun zaak.
 • Wie symptomen heeft zoals koorts en hoesten geldt zoals steeds: blijf thuis.
 • Wie fit en gezond is, kan naar een kapper als de algemene hygiënemaatregelen strikt en nauwkeurig worden toegepast.
 • Dat kan door bijvoorbeeld:
  • o Geen handen of kus te geven;
  • o Regelmatig handen wassen met water en zeep;
  • o Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak
 • Voor de kapper is het veilig het haar te knippen bij een gezonde klant. Bij een klant zonder symptomen is de kans op besmetting erg laag.

Als de kapper wil sluiten, kan die rekenen op economische maatregelen:

 • De sluitingspremie waarnaar verwezen wordt, behoort toe tot de deelstaten. In Vlaanderen is dit een bevoegdheid van minister Crevits.
 • Het personeel van de kapsalon kan bij sluiting een beroep doen op tijdelijke werkeloosheid wegens overmacht.
 • De zelfstandige kapper kan rekenen op een vervangingsinkomen als hun activiteit langer dan een week wordt stopgezet.
 • De financiële steun bedraagt €1266.37 per maand zonder gezin en €1582.46 met gezin.
 • De maatregelen kunnen nog aangevuld worden in de toekomst.

Wat met beautysalons?

Die zijn gesloten.

Is de levering van maaltijden en de verkoop van maaltijden om mee te nemen verboden?

Ja, het is toegestaan mits naleving van social distancing maatregelen en organisatie van de wachtrijen buiten.

De verkoop van maaltijden om mee te nemen en de leveringen van maaltijden mogen enkel tussen 7u en 22u uitgevoerd worden.

Zijn foodtrucks toegelaten?

Foodtrucks zijn verboden behalve individuele kraampjes/ foodtrucks die meeneemmaaltijden aanbieden, die als een complete maaltijd beschouwd kunnen worden.

Wat met dringende herstellingsdiensten voor de veiligheid, hygiëne en ICT-infrastructuur?

Alle dringende herstellingen mogen blijven uitgevoerd worden.

Bijvoorbeeld: loodgieters, garagisten, telecomleveranciers, …

Mogen de winkels die de landbouwsector voorzien (fytoproducten,  veevoer, …) openblijven?

Ja, alle bedrijven die aan de landbouwsector leveren blijven werken met een inachtneming van social distancing maatregelen en passen waar mogelijk telewerken toe.

Mogen opticiens en gehoorwinkels openblijven?

Ja, zij zijn een essentiële sector.

Mogen paramedische winkels (drogisterijen, ...) openblijven?

Neen, zij moeten sluiten.

Mogen dierenartsen hun activiteiten verderzetten?

Ja.

Mogen carwashes open zijn?

Nee, ze zijn gesloten.

Mogen plaatsen van erediensten openblijven voor het publiek ondanks het feit dat diensten verboden zijn?

Ja, de gebouwen blijven open

Mogen wijnhandelaren open blijven?

Ja, mits de maatregelen m.b.t. social distancing gevolgd worden

Mogen kinesisten, osteopaten, podologen etc. hun activiteiten blijven uitoefenen?

Gezondheidszorgberoepen mogen blijven beoefend worden, maar uitstelbare zorg dient te worden verdaagd.

Mogen mobiele vertegenwoordigers zich blijven verplaatsen en werken gezien werk op afstand in hun geval niet doenbaar is?

Nee, deze mensen mogen hun activiteiten niet voortzetten.

Mogen advocaten, notarissen en deurwaarders klanten blijven ontvangen, met name voor het tekenen van akten?

Ja, als het noodzakelijk is, mits de maatregelen m.b.t. social distancing gevolgd worden. Waar mogelijk moet telewerk en elektronische communicatie toegepast worden.

Mogen industriële wasserettes die voornamelijk (bed)lakens van zorgcentra wassen open blijven?

Ja

Wat met wassalons?

Die blijven open mits naleving van de hygiënemaatregelen en social distancing.

Mogen schoonheidscentra openblijven?

Die zijn gesloten en schoonheidsspecialisten mogen hun diensten niet aan huis leveren.

Mogen drogisten (producten op basis van planten, kruidenwinkels, parafarmacieën, theewinkels) open blijven?

Nee, ze mogen niet openblijven.

Mogen garages open blijven ?

Ja, enkel om dringende reparaties uit te voeren en de regels m.b.t. social distancing in acht nemend. Dit geldt ook voor bandencentrales en glasherstellingen.

Mogen handelaars in bouwmaterialen hun klanten blijven bevoorraden?

Ja, maar enkel voor professioneel gebruik en met respect voor de regel van 1 klant per 10 m². Voor particulieren kunnen e-commerce handelaars aangewend worden.

Moeten arbeiders die buiten werken (gemeentearbeiders, groendienst, etc.) thuisblijven?

Zij mogen blijven werken voor zover hun werkgever de social distancing maatregelen kan garanderen.

Mogen e-commerce handelaars hun activiteiten verderzetten indien deze niet als essentieel worden beschouwd (bv. kleren, doe-het-zelf, …)?

Ja, ze mogen hun activiteiten voortzetten zolang de werkgever de social distancing maatregelen kan garanderen in de magazijnen en de lokale winkel.

Mag poetshulp (dienstenchèques etc.) blijven doorgaan bij de klanten thuis?

Ja.

Mogen grootmarkten (voor professionele klanten) blijven doorgaan (vroegmarkt Brussel, vismarkt Zeebrugge, …)?

Ja, voor zover de regels van social distancing in de mate van het mogelijke gevolgd worden.

Mogen zelfstandige of in vennootschap georganiseerde ramenwassers hun werk voortzetten en tegemoetkomen aan de vragen van bedrijven die een beroep op hen doen?

Ja, zolang zij de social distancing maatregelen respecteren.

Mogen verhuizen toegelaten worden?

Ja, het is toegelaten.

Wat met schouwvegers?

Zij mogen hun activiteiten blijven uitoefenen.

WERKOMSTANDIGHEDEN IN BEDRIJVEN

Is telewerk verplicht?

Ja, telewerk is verplicht bij alle niet essentiële bedrijven, welke grootte zij ook hebben, voor alle functies waarvoor het mogelijk is dit te organiseren.

Wat met de functies waarvoor telewerk niet mogelijk is?

Als telewerk niet mogelijk is moeten social distancing maatregelen strikt nageleefd worden.

Indien deze maatregelen niet worden nageleefd, riskeren deze bedrijven boetes bij een eerste inbreuk en in het geval van recidieven in het niet navolgen van de social distancing maatregelen moeten zij sluiten.

Zijn deze maatregelen van toepassing voor alle sectoren en diensten?

Neen. Deze verplichtingen zijn niet van toepassing voor bedrijven in de cruciale sectoren en essentiële diensten.

Echter, deze bedrijven moeten indien mogelijk ook een telewerksysteem in werking stellen en social distancing maatregelen respecteren.

De complete lijst van deze cruciale sectoren en essentiële diensten werd samengesteld en bijgevoegd aan het ministerieel besluit van 18 maart 2020.

Wat met overheidsadministraties (bijvoorbeeld gemeenten)?

Deze administraties moeten blijven functioneren en erover waken dat social distancing maatregelen en/of telewerken in werking wordt gesteld.

De overheidsdiensten moeten de bevolking informeren over de mogelijkheden om documenten en informatie te verkrijgen via alternatieve manieren (online). De administratie moeten de voorkeur geven aan deze alternatieve manieren om het aantal verplaatsingen te beperken.

Mogen de gemeente- en provincieraden, raden van bestuur en algemene vergaderingen van openbare instellingen, intercommunales, etc. doorgaan?

Ja, voor zover de agendapunten niet uitgesteld kunnen worden en waar de vergadering niet virtueel kan plaatsvinden.

Moeten thuisverpleegkundigen verder werken?

Ja, uiteraard.

Zijn de containerparken gesloten?

Momenteel zijn containerparken gesloten, desalniettemin zoeken de gewesten een oplossing die gecommuniceerd wordt in de volgende dagen.

Hoe zit het met de prostitutie en prostitutiebuurten?

Die worden gesloten.

Moeten provinciale domeinen gesloten worden?

Ja, zij moeten gesloten worden.

Bedrijven moeten de regels van social distancing respecteren. Wie dat niet doet, moet sluiten. Bij niet-naleving komen er boetes. Maar wat kan een werknemer hiertegen doen? Waar moet hij klacht indienen, etc. ?

Ze kunnen klacht indienen bij de arbeidsinspectie via oproepnummer: 022334111

Blijven callcenters voor mensen in nood (zelfmoord, huiselijk geweld, enz.) bereikbaar?

Ja.

Mogen garages en bandencentrales hun activiteiten voortzetten?

Ja, maar enkel voor dringende reparaties.

TRANSPORT

Worden er specifieke maatregelen genomen voor het openbaar vervoer?

Het openbaar vervoer is nog steeds actief maar moet zo georganiseerd worden dat social distancing maatregelen zoals het houden van 1.5m afstand gegarandeerd kan worden.

Voor het beschikbaar aanbod van de vervoersmaatschappijen wordt verwezen naar de desbetreffende websites.

Wat met taxichauffeurs?

Taxichauffeurs mogen verder personen vervoeren maar een persoon per keer in de taxi en de chauffeur.

Het gezin mag in een taxi.

Carpool? Hoeveel personen in privéwagen?

Zoals bij taxi’s mag er een persoon meerijden.

Mogen bedrijven verdergaan met het organiseren van transport per bus voor hun werknemers?

Ja, wanneer social distancing wordt gerespecteerd.

VERPLAATSINGEN

Mag men zich verplaatsen?

De burgers moeten thuisblijven om contact met andere personen dan hun naaste familie maximaal te vermijden.

Zijn er uitzonderingen op dit principe?

Enkele essentiële en dringende verplaatsingen zijn toegestaan zoals, bijvoorbeeld:

 • Verplaatsingen om naar het werk te gaan;
 • Absolute noodzakelijke verplaatsingen (doktersbezoek, etenswaren aan te kopen, naar de post gaan, naar de bank gaan, naar de apotheker gaan, tanken of om hulpbehoevende bij te staan);
 • Fysieke activiteiten in openlucht.

Gaat men een attestatiesysteem om rond te rijden opzetten zoals in Frankrijk?

Nee, het is niet voorzien.

Mag men dus buiten wandelen of joggen?

Ja, een luchtje scheppen is toegelaten en zelfs aanbevolen maar enkel met die leden van de familie die onder hetzelfde dak wonen en eventueel met een derde (bijvoorbeeld een vriend) en mits toepassing van 1.5m afstand tussen elkaar.

Mag men nog samenkomen?

Neen, alle samenscholingen vanaf 2 personen zijn verboden.

Voor wat betreft buitenactiviteiten, enkel fiets- wandel- en looptochten zijn toegelaten volgens de modaliteiten die bij de voorgaande vraag werd beschreven (enkel in familiale kring die onder hetzelfde dak wonen en eventueel in het gezelschap van een vriend, altijd dezelfde),  zelfs als dit meer dan 2 personen zijn van dezelfde familie die onder hetzelfde dak wonen.

Mogen er bezoeken worden gebracht aan familie die niet onder hetzelfde dak wonen?

Het bezoek aan familie die niet onder hetzelfde dak woont wordt afgeraden, behalve om hulp te bieden aan kwetsbare personen, voor alle andere gevallen wordt verwezen naar het MB.

Wat met begrafenissen?

Begrafenissen in intieme kring zijn toegelaten.

Ik ben momenteel op mijn kot. Mag ik terugkeren naar mijn ouders?

Het is noodzakelijk dat de studenten een plaats kiezen om te blijven tijdens de crisis.

Mogen eigenaars van dieren hun dieren blijven bezoeken?

Ja.

Mogen toeristen naar België blijven reizen (de kust, ardennen, ..)?

Neen. Het is verboden voor toeristen om naar België te komen omdat de recreatieve activiteiten verboden zijn.

Mag ik naar mijn buitenverblijf, bijvoorbeeld in de Ardennen of de kust?

Neen, dit is niet toegestaan. Door de uitvoering van sociale afstandsmaatregelen om sociale vermenging (leeftijd, mensen die elkaar meestal niet vaak bezoeken) te voorkomen, en anderzijds om te voorkomen dat regio’s waar de gezondheidsvoorzieningen niet voldoende zijn om de instroom van mensen van buiten de regio op te vangen, overbelast raken.

SCHOLEN

Worden kleuter-, lagere en middelbare scholen gesloten?

De maatregelen bepalen dat de lessen geschorst worden in alle kleuter-, lagere en middelbare scholen, met inbegrip van de extra-curriculaire activiteiten.

De opvang, uitsluitend georganiseerd door het intern personeel, dient op zijn minst te worden voorzien voor kinderen waarvan de ouders:

 • werken in de gezondheidszorg
 • werken in een essentiële publieke sector
 • geen andere mogelijkheid hebben dan de kinderen door de grootouders, ongeacht hun leeftijd, te laten opvangen.

De refters mogen openblijven.

Mogen we zelf nieuwe opvangmogelijkheden creëren?

Bestaande opvangmogelijkheden zijn toegelaten. Nieuwe initiatieven die reeds bestaande contacten overschrijden niet.

Mogen ondernemingen initiatieven nemen voor de opvang van kinderen van hun medewerkers?

Indien dergelijke opvangsystemen reeds bestonden, kunnen ze blijven doorgaan.

Er kunnen evenwel geen nieuwe initiatieven van opvang worden opgezet. Het is noodzakelijk te voorkomen dat de kinderen die vooraf niet in contact kwamen met elkaar, worden samen gezet.

Worden internaten en scholen van het bijzonder onderwijs gesloten?

De internaten en het bijzonder onderwijs blijven open, maar schrappen de lessen.

Worden universiteiten, hogescholen en andere scholen gesloten?

Universiteiten en hogescholen mogen enkel lesgeven via afstandsonderwijs.

Worden scholen voor veiligheidsberoepen gesloten?

Brandweer-, politie- en veiligheidsscholen blijven de basisopleidingen voorzien. Het is aangeraden dat de lessen op afstand worden gegeven. Indien dit niet mogelijk is, mogen de lessen voortgezet worden in de scholen wanneer de hygiëne maatregelen en social distancing  gerespecteerd worden en geen nieuwe mixgroepen worden gemaakt tussen de verschillende klassen.

Voor de voorgezette opleidingen, zij worden gegeven volgens de evaluatie van de organiserende instantie.

OPVANG VAN KINDEREN TOT 3 JAAR

Zullen de crèches open zijn?

Crèches en onthaalmoeders blijven open voor kinderen van maximum 3 jaar.

INTERNATIONAAL

Mag men nog reizen naar het buitenland?

Elke niet essentiële reis naar het buitenland is verboden.

Is grensarbeid nog toegestaan (bijvoorbeeld Fransen die werken in België)?

Ja, grensarbeiders mogen hun activiteiten blijven uitvoeren binnen de limieten van de opgelegde maatregelen.

Hoe zit het met het co-ouderschap voor kinderen tussen ouders die aan beide zijden van de grens wonen?

Co-ouderschap van ouders woonachtig in de grensstreek (de ene in België, de andere in NL bvb.) kan zich blijven verderzetten.

Gepubliceerd opdonderdag 19 maart 202012.00 u.