Coördinatie thuiszorg en casemanagement

De zorgcoaches hebben een brede expertise en zetten zich in om jou zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Tegelijk begeleiden ze de mantelzorgers, door de zorglast waar mogelijk te beperken en de draagkracht te verhogen.

Wat kunnen we concreet voor je doen?

 • In het kluwen van thuiszorgdiensten zijn wij jouw aanspreekpunt.
 • We volgen je thuissituatie op en komen op huisbezoek om eventuele zwakke punten in te schatten.
 • We geven advies en vragen de nodige zorg aan.
 • Samen met jou organiseren we een overleg met alle thuiszorgdiensten.
 • We geven advies omtrent hulpmiddelen en woningaanpassingen om zo lang mogelijk kwaliteitsvol en comfortabel thuis te kunnen blijven wonen.
 • We zorgen voor regelmatige contactmomenten en evaluatie van de thuiszorg.
 • In geval van complexe zorgsituaties en situaties waarin de zorg dreigt te ontsporen/ stoppen en/of er zorgweigering is, gaan we in dialoog en zoeken we samen naar een oplossing.

Daarnaast zetten we in op

 • Ergotherapie aan huis: hoe sta je het best en veiligst recht, hoe kan je meer bewegen, aanvraag hulpmiddelen, valpreventie, hulpmiddelen leren gebruiken.
 • Zelfredzaamheidstraining- en valpreventietraining.
 • Ondersteuning van mantelzorgers, vb. via mantelzorggroepen, infobeurzen, …
 • Advies en tips indien er sprake is van (een vermoeden van) dementie
 • Ondersteuning bij vragen rond het levenseinde, LEIF documenten.
 • Psychosociale ondersteuning bij gevoelens van onmacht, onzekerheid, angst en de gevolgen hiervan op dagelijks functioneren
 • Administratieve hulp, vb. ordenen papieren, meterstand opnemen, aanvragen dienstencheques, aanvragen premies,...

Wegwijs

We werken samen met vzw Huize Zonnelied (Ieper) binnen het project ‘Wegwijs’. Het gaat om een zorgvernieuwingsproject waar onder andere zorgcoördinatie, ergotherapeutische en psychologische opvolging een belangrijk deel van uitmaken.

Voorwaarden

 • Je woont in (een deelgemeente van) Poperinge
 • Je bent minstens 65 jaar of je hebt een beperking of je bent sociaal - psychisch kwetsbaar

Kostprijs

 • Gratis

Aanmelden

Wens je extra ondersteuning door de dienst Seniorenzorg of wil je je inschrijven op de wachtlijst van een seniorenwoning of het WZC?

Online aanmelden