Contantbelasting recyclagepark

Er wordt van 1 januari 2023 tot 31 december 2025 een contantbelasting gevestigd op het inzamelen, verwijderen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2022.
  • 📅 Bekendmaking op 20 december 2022.

Contantbelasting inzamelen, verwijderen en verwerken huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark 2023-2025