Contantbelasting recyclagepark

Er wordt voor een termijn met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 een contantbelasting gevestigd op het inzamelen, verwijderen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23 december 2019.
  • 📅 Bekendmaking op 24 december 2019.

Contantbelasting inzamelen, verwijderen en verwerken huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark 2020-20251,7Mb(pdf)