Contantbelasting afvalophaling

Er wordt voor de aanslagjaren 2021 tot en met 2025 een contantbelasting gevestigd op de inzameling en verwerking van restafval en gft-afval via het diftarsysteem en van pmd-afval.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 oktober 2020.
  • 📅 Bekendmaking op 30 oktober 2020.

Contantbelasting inzameling en verwerking restafval, gft-afval en pdm-afval 20201,7 Mb(pdf)

Contantbelasting inzameling en verwerking restafval, gft-afval en pdm-afval 2021-2025 393,4 Kb(pdf)