Contantbelasting afvalophaling

Er wordt van 1 januari 2020 tot 31 december 2020 een contantbelasting gevestigd op de inzameling en verwerking van restafval, gft-afval via het diftarsysteem en van pmd-afval.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23 december 2019.
  • 📅 Bekendmaking op 24 december 2019.

Contantbelasting inzameling en verwerking restafval, gft-afval en pdm-afval 20201,7 Mb(pdf)