Contantbelasting afvalophaling

Er wordt voor de aanslagjaren 2021 tot en met 2025 een contantbelasting gevestigd op de inzameling en verwerking van restafval en gft-afval via het diftarsysteem en van pmd-afval.

  • 📅 Wijziging goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 februari 2021.
  • 📅 Bekendmaking op 25 februari 2021.

Contantbelasting inzameling en verwerking restafval, gft-afval en pdm-afval 2021-2025 627,6 Kb(pdf)