Poperinge zoekt uitbater voor cafetaria sporthallen

Op 31 juli eindigt de lopende concessie voor de uitbating van de cafetaria bij de Poperingse sporthallen. De procedure voor de nieuwe concessie is gestart. Kandidaten kunnen tot 15 maart een dossier indienen.

Wie kan deelnemen?

  • elke brouwerij of drankhandel;
  • elke zelfstandige uitbater;
  • verenigingen met rechtspersoonlijkheid;

al dan niet met een gerant met relevante horeca-ervaring. Kandidaten mogen een vennootschap vormen, maar dat is niet verplicht.

Hoe?

Kandidaat-concessiehouders dienen tegen 15 maart een dossier in bij beleidscoördinator Vrije tijd Bart Wemaere, Grote Markt 1, 8970 Poperinge of bart.wemaere@poperinge.be.

Bij het dossier voeg je een beschrijving van de toekomstige inrichting van de horecazaak, de effectieve uitbating, het aanbod van dranken en snacks en hoe je de cafetaria aantrekkelijk houdt voor sportief Poperinge. Je stelt een bedrag voor de 
maandelijkse concessievergoeding voor, die bedraagt minimum 2000 euro. 

Voorwaarden en bepalingen118,2 Kb(pdf)

De jury onderzoekt alle inzendingen en selecteert de meest geschikte kandidaten op basis van de verschillende criteria.

Wanneer?

Na 15 maart maakt de jury een verslag op. Het directiecomité wijst op basis daarvan ten laatste begin april de concessie toe.

De concessie loopt 9 jaar. Ze start op 1 augustus 2024 en eindigt op 31 juli 2033. Er kan geen stilzwijgende vernieuwing of verlenging ingeroepen worden.

Openingsuren

De cafetaria is altijd open wanneer de sporthallen gebruikt worden, zowel tijdens trainingen, wedstrijden als tornooien, inclusief een korte periode voor- en achteraf. Na de jaarlijkse kalendervergadering bezorgt de Sportdienst je de nodige gegevens. In onderling overleg stel je op basis daarvan een vast schema op. De Sportdienst houdt je op de hoogte van updates. Onder bepaalde voorwaarden kan je van de vaste regeling afwijken. 

Gepubliceerd opdinsdag 30 januari 20248.40 u.