College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen van Poperinge bestaat uit de burgemeester, 4 schepenen en de voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst.

Het college van burgemeester en schepenen vergadert regelmatig en bereidt de beraadslagingen en besluiten van de gemeenteraad voor. Ook voert ze de besluiten van de gemeenteraad uit. 

De vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen zijn niet openbaar.

Samenstelling

 • Christof Dejaegher CD&V

  Contact
  Beluikstraat 1 , 8970 Poperinge
  Tel.
  057 34 66 61
  christof.dejaegher@poperinge.be

  Functies

  Burgemeester
  • Algemeen beleid en woordvoerder van het schepencollege
  • Veiligheid (politie, brandweer en handhaving) en juridische aangelegenheden (rechtszaken en overheidsopdrachten)
  • Externe relaties (jumelages en grensoverschrijdende samenwerking) en intergemeentelijke samenwerking
  • Ondernemen (lokale economie en industrie)
  • Omgeving (omgevingsvergunningen en ruimtelijke ordening)
  • Stads– en dorpskernvernieuwing, rioleringsbeleid, nutsvoorzieningen en patrimonium
  Voorzitter
 • Loes Vandromme CD&V

  Contact
  Komstraat 84 , 8970 Poperinge
  GSM
  0478 60 91 05
  loes.vandromme@poperinge.be

  Functies

  1ste schepen
  • Burgerzaken: bevolking en burgerlijke stand
  • Cultuur, archief en erfgoed, CO7
  • Onderwijs (kunstacademie)
  • Huis van het Kind (kinderopvang en opvoedingsondersteuning)
  • Inspraak, participatie en wijk- en buurtwerking
 • Ben Desmyter CD&V

  Contact
  Blasiusstraat 60 , 8972 Krombeke
  GSM
  0498 10 24 96
  ben.desmyter@poperinge.be

  Functies

  2de schepen
  • Financiën en kerkbesturen
  • Personeel
  • Jeugd
  • Groenbeheer (groendienst) en begraafplaatsen
  • Duurzaamheid
 • Kris Notebaert CD&V

  Contact
  Spaarpotweg 1 , 8978 Watou
  Tel.
  057 38 81 69
  kris.notebaert@poperinge.be

  Functies

  3de schepen
  • Openbare werken (technische uitvoeringsdienst: wegen, waterlopen en gebouwen)
  • Landbouw
  • Leefmilieu, natuur en afval (IVVO)
  • Dierenwelzijn
  • Seniorenbeleid
 • Klaas Verbeke CD&V

  Contact
  Binnenkouter 20 , 8970 Poperinge
  GSM
  0472 53 12 89
  klaas.verbeke@poperinge.be

  Functies

  4de schepen
  • Sport
  • Toerisme
  • Mobiliteit
  • Woonbeleid
  • ICT en communicatie
 • Bryan Vanderhaeghe Samen

  Contact
  Boomgaardstraat 13 , 8970 Poperinge
  GSM
  0473 44 10 44
  bryan.vanderhaeghe@poperinge.be

  Functies

  5de schepen
  • Sociale zaken en welzijn
  • Woonzorgbeleid
  • Ontwikkelingssamenwerking

   

 • Christophe Oreel

  Contact
  Grote Markt 1 , 8970 Poperinge
  Tel.
  057 34 66 63
  GSM
  0472 21 23 51
  christophe.oreel@poperinge.be

  Functies

  Algemeen directeur