Centrumpunt Reningelst

Identiteit van de Poperingse dorpskernen

In 2011 onderzocht Architectenbureau Jan Maenhout samen met het stadsbestuur de unieke identiteit van de tien Poperingse woonkernen.

Om ons landelijk erfgoed in stand te houden en op te waarderen werden 9 artistieke centrumpunten ontworpen. Deze punten weerspiegelen de identiteit van de dorpskernen.

Verbindend en uniek

Elk centrumpunt vertrekt uit een verticale mast als hoppepaal, verbonden aan een horizontale ring als 'omkadering van lucht en wolken'.

Door deze gelijkenis zijn de dorpen verbonden als deelgemeenten van Poperinge.

De unieke artistieke ingrepen per dorp zorgen er voor dat ze zich toch van elkaar onderscheiden, elke woonkern heeft zijn eigen leesbare identiteit.

Doelstellingen

We willen hiermee de publieke ruimte van het dorp opwaarderen en meer aandacht vragen voor de ruimte, de ruimtelijke ordening en bijvoorbeeld gevelrenovatie.

Het ultieme doel is de dorpsidentiteit versterken, het dorp dichter naar elkaar te laten toegroeien maar zich ook beter te laten integreren ten opzichte van de andere Poperingse woonkernen en het stadscentrum.

Ecologische aspecten zijn ook belangrijk, daarom werden de centrumpunten met duurzame materialen geïnstalleerd. 

Reningelst is een wielerdorp. Jaarlijks worden tijdens de kermisweek enkele belangrijke wielerwedstrijden georganiseerd. De slogan ‘Dorp in versnelling’ wordt in het centrumpunt gesymboliseerd door een extra ring die een fietsparcours voorstelt, de twee bollen in het werk staan symbool voor fietsen die elkaar langs het parcours achtervolgen en zo dynamiek en versnelling in het werk brengen.

Opdrachtgever: Stadsbestuur, Poperinge 
Hoofdaannemer: Petillion, Ieper 
Staalbouwer: Van Holme, Reninge 
Architect: Architectenbureau Jan Maenhout, Brussel 
Studiebureau: Jo Deflander ingenieur architect, Kampenhout