Centrumpunt Krombeke

Identiteit van de Poperingse dorpskernen

In 2011 onderzocht Architectenbureau Jan Maenhout samen met het stadsbestuur de unieke identiteit van de tien Poperingse woonkernen.

Om ons landelijk erfgoed in stand te houden en op te waarderen werden 9 artistieke centrumpunten ontworpen. Deze punten weerspiegelen de identiteit van de dorpskernen.

Verbindend en uniek

Elk centrumpunt vertrekt uit een verticale mast als hoppepaal, verbonden aan een horizontale ring als 'omkadering van lucht en wolken'.

Door deze gelijkenis zijn de dorpen verbonden als deelgemeenten van Poperinge.

De unieke artistieke ingrepen per dorp zorgen er voor dat ze zich toch van elkaar onderscheiden, elke woonkern heeft zijn eigen leesbare identiteit.

Doelstellingen

We willen hiermee de publieke ruimte van het dorp opwaarderen en meer aandacht vragen voor de ruimte, de ruimtelijke ordening en bijvoorbeeld gevelrenovatie.

Het ultieme doel is de dorpsidentiteit versterken, het dorp dichter naar elkaar te laten toegroeien maar zich ook beter te laten integreren ten opzichte van de andere Poperingse woonkernen en het stadscentrum.

Ecologische aspecten zijn ook belangrijk, daarom werden de centrumpunten met duurzame materialen geïnstalleerd. 

Krombeke staat bekend voor zijn paardengeschiedenis en de jaarlijkse paardenkoersen. Al in 1912 lokte het paard toeschouwers naar Krombeke. Jarenlang renden de paarden door de straten van het dorp. Na de afschaffing van de straatpaardenkoersen organiseerde de vzw Folkloristische Paardenkoersen van Krombeke samen met het stadsbestuur het Feest van het Paard. Sinds een vijftal jaar zijn de koersen nu in een weide, tot grote tevredenheid van de vele paardenliefhebbers die op kermismaandagavond naar Krombeke afzakken. Het hoefijzer aan het centrumpunt staat daarvoor symbool.

Opdrachtgever: Stadsbestuur, Poperinge 
Hoofdaannemer: Petillion, Ieper 
Staalbouwer: Van Holme, Reninge 
Architect: Architectenbureau Jan Maenhout, Brussel 
Studiebureau: Jo Deflander ingenieur architect, Kampenhout