Centrumpunt Haringe

Identiteit van de Poperingse dorpskernen

In 2011 onderzocht Architectenbureau Jan Maenhout samen met het stadsbestuur de unieke identiteit van de tien Poperingse woonkernen.

Om ons landelijk erfgoed in stand te houden en op te waarderen werden 9 artistieke centrumpunten ontworpen. Deze punten weerspiegelen de identiteit van de dorpskernen.

Verbindend en uniek

Elk centrumpunt vertrekt uit een verticale mast als hoppepaal, verbonden aan een horizontale ring als 'omkadering van lucht en wolken'.

Door deze gelijkenis zijn de dorpen verbonden als deelgemeenten van Poperinge.

De unieke artistieke ingrepen per dorp zorgen er voor dat ze zich toch van elkaar onderscheiden, elke woonkern heeft zijn eigen leesbare identiteit.

Doelstellingen

We willen hiermee de publieke ruimte van het dorp opwaarderen en meer aandacht vragen voor de ruimte, de ruimtelijke ordening en bijvoorbeeld gevelrenovatie.

Het ultieme doel is de dorpsidentiteit versterken, het dorp dichter naar elkaar te laten toegroeien maar zich ook beter te laten integreren ten opzichte van de andere Poperingse woonkernen en het stadscentrum.

Ecologische aspecten zijn ook belangrijk, daarom werden de centrumpunten met duurzame materialen geïnstalleerd. 

Aan het centrumpunt van Haringe hangen orgelpijpen. Die staan symbool voor het Van Peteghemorgel. Dit historische orgel is het pronkstuk van Haringe. Het heeft internationale faam en organisten van over heel de wereld komen op dit authentieke barokorgel spelen. Het orgel werd gebouwd in 1778 en is een uniek rococo-instrument. Het was een hoogtepunt in de orgelmakerskunst van de familie Van Peteghem, die tussen 1776 en 1787 het Vlaamse orgellandschap verrijkte. Uit die periode is het orgel van Haringe ongetwijfeld het best bewaarde instrument. Elk jaar organiseren de vrienden van het Orgel tijdens de zomermaanden een hoogstaande concertreeks.

Opdrachtgever: Stadsbestuur, Poperinge 
Hoofdaannemer: Petillion, Ieper 
Staalbouwer: Van Holme, Reninge 
Architect: Architectenbureau Jan Maenhout, Brussel 
Studiebureau: Jo Deflander ingenieur architect, Kampenhout