Bevraging inwoners Poperinge

Beste inwoner,

We hebben het beste voor met Poperinge en doen er alles aan om onze stad permanent te verbeteren. Daarom organiseren we een korte bevraging om te ontdekken hoe jij Poperinge op verschillende aspecten ervaart.

De bevraging duurt ongeveer 6 minuten en verloopt 100% anoniem. Je eerlijkheid en medewerking worden bijzonder gewaardeerd.

Met de ontvangen gegevens gaat een externe partner aan de slag om jouw Poperinge strategisch te versterken.

Mocht je vragen hebben over de vragenlijst, dan kan je contact opnemen met onze externe partner Moniquet & Company via info@moniquetandcompany.com


Open de vragenlijst

Buurtsalon Roesbrugge

Het buurtsalon wil een gezellige ontmoetingsplaats zijn voor en door inwoners van Roesbrugge. Het is een multifunctionele en centrale plaats in het dorp waar dienstverlening, ontmoeting én mobiliteitsvoorzieningen geconcentreerd worden op schaal van het dorp.

Bibliotheek

Roesbruggenaars kunnen in het buurtsalon terecht voor het ontlenen van een boek, elke vrijdag van 14.00 u. tot 18.00 u.

Infopunt Sociaal Huis

Elke maandag van 14.00 u. tot 17.00 u. Voor vragen over de buurt, de leefbaarheid van het dorp, welzijn, individuele problemen en inlichtingen van allerlei aard kan je terecht bij de maatschappelijk werker.

Zitdag Dienst Seniorenzorg

De Dienst Seniorenzorg houdt elke tweede dinsdag van de maand van 13.30 u. tot 16.30 u. een zitdag. Inwoners kunnen langsgaan voor advies en ondersteuning bij het ouder worden.

Verjaardagsfeest 80-plussers

Om de 3 maanden wordt er een verjaardagsfeest voor 80-plussers georganiseerd in het buurtsalon. De 80-plussers die hiervoor in aanmerking komen krijgen een uitnodiging in hun brievenbus.