Buurtsalon Roesbrugge

Het buurtsalon wil een gezellige ontmoetingsplaats zijn voor en door inwoners van Roesbrugge. Het is een multifunctionele en centrale plaats in het dorp waar dienstverlening, ontmoeting én mobiliteitsvoorzieningen geconcentreerd worden op schaal van het dorp.

Bibliotheek

Roesbruggenaars kunnen in het buurtsalon terecht voor het ontlenen van een boek, elke donderdag van 16.00 u. tot 18.00 u.

Infopunt Sociaal Huis

Elke maandag van 14.00 u. tot 17.00 u. Voor vragen over de buurt, de leefbaarheid van het dorp, welzijn, individuele problemen en inlichtingen van allerlei aard kan je terecht bij de maatschappelijk werker.

Zitdag Dienst Seniorenzorg

De Dienst Seniorenzorg houdt elke tweede dinsdag van de maand van 13.30 u. tot 16.30 u. een zitdag. Inwoners kunnen langsgaan voor advies en ondersteuning bij het ouder worden.

Verjaardagsfeest 80-plussers

Om de 3 maanden wordt er een verjaardagsfeest voor 80-plussers georganiseerd in het buurtsalon. De 80-plussers die hiervoor in aanmerking komen krijgen een uitnodiging in hun brievenbus.