Buurtcoach

Poperinge gelooft in de zorg voor elkaar en in de kracht van buren, wijken en buurten. Zo keurde het beleid het Dorpenplan en het Buurt(en)actieplan goed.

Vanuit de Vlaamse overheid werden subsidies toegekend in het kader van Zorgzame buurten. Een zorgzame buurt is een buurt waar professionele en vrijwillige hulp op elkaar zijn afgestemd. We zetten in op het kleine helpen: een boodschap meebrengen voor de buurvrouw, een praatje slaan, … Kortweg: er zijn voor elkaar.

De buurtcoach zet vooral in op het creëren van verbinding en ontmoeting tussen de buurtbewoners. Ze luistert naar de noden van de buurt en vertaalt deze naar het lokale bestuur. De buurtcoach gaat samen met de buurtbewoners op zoek naar kansen om een warme buurt te creëren: een buurt waar jong en oud zich goed voelen, elkaar kennen en ook helpen.

De buurtcoach vormt een tandem met de collega’s van Lokaal Dienstencentrum De BuurtBres. Terwijl het LDC zich vooral richt op ouderen, kwetsbare personen en mantelzorgers, richt de buurtcoach zich tot alle inwoners van de buurt. Op dit moment is de buurtcoach actief in Roesbrugge: