Burgerbevraging Gemeente- & Stadsmonitor op komst!

Data, informatie en kennis zijn essentieel om (lokaal) beleid voor te bereiden en te ondersteunen. Dit voorjaar organiseert het Agentschap Binnenlands Bestuur een nieuwe burgerbevraging Gemeente- & Stadsmonitor in alle Vlaamse gemeenten.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur bevraagt, in samenwerking met Statistiek Vlaanderen, in elke gemeente een representatieve groep inwoners tussen eind maart en eind juni 2020, dus ook in Poperinge.
Het Agentschap Binnenlandse Bestuur peilt in die bevraging naar het gedrag, de participatie en de tevredenheid van de inwoners over lokale beleidsthema's. Het zal de resultaten na die bevraging in de nieuwe Gemeente- & Stadsmonitor gratis ter beschikking stellen. De medewerking van elke inwoner is cruciaal om betrouwbare informatie te krijgen. 

Hoe en wanneer vindt de burgerbevraging Gemeente- & Stadsmonitor plaats?

Het Agentschap Binnenlands Bestuur bevraagt in samenwerking met Statistiek Vlaanderen in elke gemeente een groep inwoners tussen 17 en 85 jaar, overeenkomstig de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De eerste brief zal in de bus vallen op woensdag 25 maart. Nadien krijgen 7.500 van de bijna 400.000 deelnemers die de vragenlijst volledig invulden een bedankingskaart en een geschenkbon ter waarde van 12 euro. 

Resultaten in voorjaar 2021

Het Agentschap Binnenlands Bestuur biedt de resultaten van de nieuwe Gemeente- & Stadsmonitor vanaf het voorjaar van 2021 aan op de website van de Gemeente- & Stadsmonitor.

Meer info

Je vindt meer info op de website van de Gemeente- & Stadsmonitor. Vanaf 25 maart kan je ook terecht op het gratis nummer 1700 van de Vlaamse Infolijn.

Gepubliceerd opwoensdag 26 februari 202013.47 u.