Bevraging inwoners Poperinge

Beste inwoner,

We hebben het beste voor met Poperinge en doen er alles aan om onze stad permanent te verbeteren. Daarom organiseren we een korte bevraging om te ontdekken hoe jij Poperinge op verschillende aspecten ervaart.

De bevraging duurt ongeveer 6 minuten en verloopt 100% anoniem. Je eerlijkheid en medewerking worden bijzonder gewaardeerd.

Met de ontvangen gegevens gaat een externe partner aan de slag om jouw Poperinge strategisch te versterken.

Mocht je vragen hebben over de vragenlijst, dan kan je contact opnemen met onze externe partner Moniquet & Company via info@moniquetandcompany.com


Open de vragenlijst

Budgetbeheer

Voor wie tijdelijk zijn financiële huishouding niet meer aankan en voor een grondige sanering uit handen wenst te geven.

Budgetbeheer kan men vergelijken met budgetbegeleiding, maar gaat een stap verder, doordat het inkomen beheerd wordt door de maatschappelijk werk(st)er. Er wordt ook een inventaris opgesteld van alle inkomsten en uitgaven, waarin eventueel schulden vervat zitten. Deze inventaris is ook de basis van een (af)betalingsplan maar dit plan wordt uitgevoerd door de maatschappelijk werk(st)er.

Er wordt een budgetbeheerrekening geopend op je naam, waarmee de maatschappelijk werk(st)er de betalingen zal uitvoeren.
Alle inkomsten worden op deze rekening gestort en daarmee worden de vaste kosten en de eventuele schulden in de mate van het mogelijke afbetaald. Hoewel de budgetbeheerrekening op jouw naam staat, kan je er zelf niets mee doen. Aan de budgetbeheerrekening wordt een afnamerekening gekoppeld, waarop de maatschappelijk werk(st)er het leefgeld zal storten. Het leefgeld kan wekelijks, tweewekelijks of maandelijks betaald worden, afhankelijk van de afspraken die daarover gemaakt worden. De afnamerekening heb je zelf onder controle.

Als men in budgetbeheer komt, wordt er onderhandeld met de verschillende schuldeisers om tot een haalbaar afbetalingsplan te komen. De afbetalingen aan de schuldeisers kunnen over verschillende jaren lopen, afhankelijk van de schuldenlast. Er wordt ook geprobeerd om een reserve aan te leggen voor onvoorziene uitgaven en voor eenmalige betalingen zoals belasting, verzekering, ...

Je hebt regelmatig contact met de maatschappelijk werk(st)er om de stand van zaken in het dossier te bespreken, rekeningen of andere briefwisseling binnen te brengen, op de hoogte te blijven van je dossier, ...

Breng tijdens je bezoek zeker een overzicht van je maandelijkse inkomsten en uitgaven mee, alsook een overzicht van leningen en andere schulden (met afbetalingsplan).

Tot slot: Budgetbeheer is een intensieve bezigheid voor uzelf en de maatschappelijk werk(st)er. De uiteindelijke doelstelling is dan uiteraard ook om terug naar een zelfstandig beheer van het budget te streven.