Bodem- en mestontledingen

Je kan de premie aanvragen voor 1 december via dit formulier.

Online aanvragen

Alle landbouwers, zowel in hoofd- als nevenberoep, die landbouwgronden bewerken gelegen op het grondgebied van Poperinge en van wie de bedrijfszetel op het grondgebied van Poperinge is gevestigd, kunnen een premie ontvangen voor het uitvoeren van bodem- en mestontledingen.  Deze premie heeft tot doel de humustoestand en de structuur van de landbouwgrond in stand te houden en te verbeteren om zo de uitspoeling van meststoffen te beperken en te voorkomen.

Deze subsidie moet aangevraagd worden voor 1 december.

  • 📅 Wijziging goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting 19 december 2022.
  • 📅 Bekendmaking op 20 december 2022.

Wijziging tarieven premiereglementen

Bodem- en mestontledingen - gecoördineerde versie vanaf 2023106,5 Kb(pdf)