Toelage voor jubilerende milieuverenigingen

De stad voorziet een toelage voor jubilerende milieuverenigingen die lid zijn van de stedelijke adviesraad voor milieu en natuur. De adviesraad geeft advies over de toekenning van financiële ondersteuning voor de jubileumviering.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 augustus 2014.
  • 📅 Bekendmaking op 27 augustus 2014.

Jubilerende milieuverenigingen897,4 Kb(pdf)