Bestuurderspas personenvervoer

Een bestuurderspas is vanaf 1 juli 2020 verplicht voor alle bestuurders die diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer (ceremonieel vervoer en taxidiensten) aanbieden.

Voorwaarden

  • Je beschikt over een geldige identiteitskaart.
  • Je beschikt over een rijbewijs met medische keuring.
  • Je kan een bewijs van goed zedelijk gedrag voorleggen.
  • Je kan een minimale kennis van het Nederlands aantonen.
  • Je hebt de toelating om arbeidsprestaties te verrichten in België (voor buitenlandse staatsburgers).

Procedure

Vraag je bestuurderspas aan via Centaurus 2020.

Kostprijs

20 euro.