Beschermd dorpsgezicht

De Inventaris Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid is een lijst van waardevol archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed. In Poperinge staan er zo’n 500 gebouwen op deze lijst; hoeves, arbeiderswoningen, herenhuizen, maar ook fabrieken, pastorieën, winkels, scholen... Sommige toppers op deze inventaris zijn beschermd als monument. Zoek jouw pand via de lijst of kaart.

De dorpskernen van Haringe, Reningelst en Watou zijn bovendien beschermd als dorpsgezicht.  

Voor Reningelst en Watou zijn er beheersplannen opgemaakt.

Hierdoor kunnen eigenaars nu premies krijgen voor werken aan hun erfgoedgebouw.

Voor grote werken aan gebouwen binnen het beschermd dorpsgezicht heb je een omgevingsvergunning van de stad nodig, die dan ook toelating zal vragen aan het Agentschap Onroerend Erfgoed. Voor kleine werken aan gebouwen binnen een beschermd dorpsgezicht moet je een melding bij de gemeente doen, ook als je geen vergunning nodig hebt. In bepaalde gevallen is namelijk een vooradvies van het Agentschap Onroerend Erfgoed aangewezen.

Heb je plannen? Neem contact op met de omgevingsdienst of de Onroerenderfgoeddienst CO7. Dit kan via het Contactformulier.