Belasting tweede verblijven

Er wordt voor de aanslagjaren 2020-2025 een belasting geheven op de tweede verblijven van 950 euro per tweede verblijf.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23 december 2019.
  • 📅 Bekendmaking op 24 december 2019.
  • 📅 Gewijzigd door de gemeenteraad in zitting van 20 december 2021.
  • 📅 Bekendmaking op 24 december 2021.

Tweede verblijven 2020-202574,2 Kb(pdf)