Belasting tweede verblijven

Er wordt voor de aanslagjaren 2020-2025 een belasting geheven op de tweede verblijven van 950 euro per tweede verblijf.

  • đź“… Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23 december 2019.
  • đź“… Bekendmaking op 24 december 2019.

Tweede verblijven 2020-20251 Mb(pdf)