Belasting plaatsen terrassen, koopwaren, verkoopautomaten, publiciteits- en aanhangwagens op het openbaar domein

Naar aanleiding van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken besliste de federale overheid om alle cafés en restaurants tijdelijk te sluiten. Gezien deze drastische maatregel besliste de gemeenteraad de getroffen uitbaters te ondersteunen door in 2020 uitzonderlijk geen terrasbelasting te heffen. Voor het aanslagjaar 2021 krijgen de uitbaters een korting van 50% op het belastingtarief voor terrassen en in het aanslagjaar 2022 bedraagt deze korting 25%. Bovendien worden alle abonnementen 2020 voor de vrijdagmarkt voor de helft terugbetaald.

Er wordt voor de aanslagjaren 2020-2025 een belasting gevestigd op het plaatsen van terrassen of gelijkaardige constructies, koopwaren, verkoopautomaten, publiciteits- en aanhangwagens op het openbaar domein.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 mei 2020.
  • 📅 Bekendmaking op 28 mei 2020.

Plaatsen terrassen of gelijkaardige constructies, koopwaren, verkoopautomaten, publiciteits- en aanhangwagens 2020-20251,1 Mb(pdf)