Belasting plaatsen terrassen, koopwaren, verkoopautomaten, publiciteits- en aanhangwagens op het openbaar domein

Er wordt voor de aanslagjaren 2020-2025 een belasting gevestigd op het plaatsen van terrassen of gelijkaardige constructies, koopwaren, verkoopautomaten, publiciteits- en aanhangwagens op het openbaar domein.

  • 📅 Gewijzigd door de gemeenteraad in zitting van 30 mei 2022.
  • 📅 Bekendmaking op 1 juni 2022.

Plaatsen terrassen of gelijkaardige constructies, koopwaren, verkoopautomaten, publiciteits- en aanhangwagens op het openbaar domein