Belasting plaatsen terrassen, koopwaren, verkoopautomaten, publiciteits- en aanhangwagens op het openbaar domein

Naar aanleiding van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken besliste de federale overheid om alle cafés en restaurants tijdelijk te sluiten. Gezien deze drastische maatregel besliste de gemeenteraad de getroffen uitbaters te ondersteunen door in 2020 uitzonderlijk geen terrasbelasting te heffen. Gezien de coronacrisis blijft aanhouden wordt ook voor het aanslagjaar 2021 beslist geen terrasbelasting te innen. Voor het aanslagjaar 2022 bedraagt de korting 25%. 

Er wordt voor de aanslagjaren 2020-2025 een belasting gevestigd op het plaatsen van terrassen of gelijkaardige constructies, koopwaren, verkoopautomaten, publiciteits- en aanhangwagens op het openbaar domein.

Voor de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2021 wordt het tarief per lopende meter aangepast naar 1 euro voor alle marktkramers op eender welke locatie.

  • 📅 Gewijzigd door de gemeenteraad in zitting van 20 december 2021.
  • 📅 Bekendmaking op 24 december  2021.

Plaatsing terrassen of gelijkaardige constructies, koopwaren, verkoopautomaten, publiciteits- en aanhangwagens 2020-202586,6 Kb(pdf)