Belasting plaatsen terrassen, koopwaren, verkoopautomaten, publiciteits- en aanhangwagens op het openbaar domein

Er wordt voor de aanslagjaren 2020-2025 een belasting gevestigd op het plaatsen van terrassen of gelijkaardige constructies, koopwaren, verkoopautomaten, publiciteits- en aanhangwagens op het openbaar domein.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23 december 2019.
  • 📅 Bekendmaking op 24 december 2019.

Belasting plaatsen terrassen of gelijkaardige constructies, koopwaren, verkoopautomaten, publiciteits- en aanhangwagens 2020-20251020,5Kb(pdf)