Belasting private inname openbare weg

De stad heft voor de aanslagjaren 2020-2025 een belasting op de private inname van een openbare weg of plaats bij bouw-, verhuis- of wegenwerken. De machtiging voor de private inname wordt kosteloos verleend indien de aanvraag minstens zeven kalenderdagen voor de aanvang van de inname wordt ontvangen door het stadsbestuur. De eerste 7 kalenderdagen van de private inname van een openbare weg of plaats bij bouw-, verhuis- of wegenwerken zijn kosteloos.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 24 februari 2020.
  • 📅 Bekendmaking op 26 februari 2020.

Private inname openbare weg of plaats 2020-2025915,9Kb(pdf)