Bevraging inwoners Poperinge

Beste inwoner,

We hebben het beste voor met Poperinge en doen er alles aan om onze stad permanent te verbeteren. Daarom organiseren we een korte bevraging om te ontdekken hoe jij Poperinge op verschillende aspecten ervaart.

De bevraging duurt ongeveer 6 minuten en verloopt 100% anoniem. Je eerlijkheid en medewerking worden bijzonder gewaardeerd.

Met de ontvangen gegevens gaat een externe partner aan de slag om jouw Poperinge strategisch te versterken.

Mocht je vragen hebben over de vragenlijst, dan kan je contact opnemen met onze externe partner Moniquet & Company via info@moniquetandcompany.com


Open de vragenlijst

Belasting private inname openbare weg

De stad wil in deze moeilijke tijden de bouwbedrijven ondersteunen door van 1 april tot en met 30 juni 2020 geen belasting te heffen op de inname van openbaar domein bij bouw-, verhuis- of wegenwerken. De aanvraagplicht bij de inname van het openbaar domein geldt onverminderd verder. Ook de kosten voor laattijdige aanmeldingen blijven behouden.

De stad heft voor de aanslagjaren 2020-2025 een belasting op de private inname van een openbare weg of plaats bij bouw-, verhuis- of wegenwerken. De machtiging voor de private inname wordt kosteloos verleend indien de aanvraag minstens zeven kalenderdagen voor de aanvang van de inname wordt ontvangen door het stadsbestuur. De eerste 7 kalenderdagen van de private inname van een openbare weg of plaats bij bouw-, verhuis- of wegenwerken zijn kosteloos.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 april 2020.
  • 📅 Bekendmaking op 30 april 2020.

Private inname openbare weg of plaats 2020-2025669 Kb(pdf)