Belasting private inname openbare weg

De stad heft voor de aanslagjaren 2020-2025 een belasting op de private inname van een openbare weg of plaats bij bouw-, verhuis- of wegenwerken. De machtiging voor de private inname wordt kosteloos verleend indien de aanvraag minstens zeven kalenderdagen voor de aanvang van de inname wordt ontvangen door het stadsbestuur. De eerste zeven kalenderdagen van de private inname van een openbare weg of plaats bij bouw-, verhuis- of wegenwerken zijn kosteloos.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 april 2020.
  • 📅 Bekendmaking op 30 april 2020.
  • 📅 Gewijzigd door de gemeenteraad in zitting van 20 december  2021.
  • 📅 Bekendmaking op 24 december 2021.

Private inname openbare weg of plaats 2020-2025