Belasting private inname openbare weg

De stad wil in deze moeilijke tijden de bouwbedrijven ondersteunen door van 1 april tot en met 30 juni 2020 geen belasting te heffen op de inname van openbaar domein bij bouw-, verhuis- of wegenwerken. De aanvraagplicht bij de inname van het openbaar domein geldt onverminderd verder. Ook de kosten voor laattijdige aanmeldingen blijven behouden.

De stad heft voor de aanslagjaren 2020-2025 een belasting op de private inname van een openbare weg of plaats bij bouw-, verhuis- of wegenwerken. De machtiging voor de private inname wordt kosteloos verleend indien de aanvraag minstens zeven kalenderdagen voor de aanvang van de inname wordt ontvangen door het stadsbestuur. De eerste zeven kalenderdagen van de private inname van een openbare weg of plaats bij bouw-, verhuis- of wegenwerken zijn kosteloos.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 april 2020.
  • 📅 Bekendmaking op 30 april 2020.

Private inname openbare weg of plaats 2020-2025669 Kb(pdf)