Belasting onbebouwde gronden

De belasting op onbebouwde gronden voor de aanslagjaren 2020-2025 is een jaarlijkse directe belasting op de niet overeenkomstig hun bestemming bebouwde gronden, gelegen in gebieden bestemd voor wonen, industrie of handel.

  • đź“… Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23 december 2019.
  • đź“… Bekendmaking op 24 december 2019.

Onbebouwde gronden 2020-2025917,2 Kb(pdf)