Belasting nachtwinkels

De openingsbelasting en jaarlijkse belasting op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie voor de aanslagjaren 2020-2025 werd in het leven geroepen omwille van het specifieke karakter van deze handelszaken. Hun openingsuren situeren zich grotendeels tijdens de nacht. Dit kan leiden tot een grotere inspanning van de stad en de politiediensten, onder meer met betrekking tot (verkeers-)veiligheid en openbare netheid.

  • 📅 Wijziging goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 januari 2023
  • 📅 Bekendmaking op 1 februari 2023.

Belastingreglement nachtwinkels