Belasting hinderlijke inrichtingen

De belasting op inrichtingen met een specifieke hinder en/of impact op hun onmiddellijke omgeving voor de aanslagjaren 2020-2025 omvat de belasting op bank- en financieringsinstellingen, brandstofverdeelslangen, masten, pylonen en andere draagconstructies.

  • ๐Ÿ“… Wijziging goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2022.
  • ๐Ÿ“… Bekendmaking op 20 december 2022.

Wijziging belastingreglement nachtwinkels en hinderlijke inrichtingen

Hinderlijke inrichtingen 2021-2025 - gecoรถrdineerde versie207,5 Kb(pdf)