Belasting drukwerk

De belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten voor de aanslagjaren 2020-2025 richt zich op de systematische veelverspreiding van niet-geadresseerd drukwerk (tegen een tarief van 0,0007 euro per gram). Er worden vrijstellingen toegestaan voor kleine hoeveelheden drukwerk of drukwerk van niet-commerciële aard.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23 december 2019.
  • 📅 Bekendmaking op 24 december 2019.
  • 📅 Gewijzigd door de gemeenteraad in zitting van 20 december 2021.
  • 📅 Bekendmaking op 24 december 2021.

Huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken 2020-2025669,7 Kb(pdf)

Huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken 2020-2025 (indexering)49,7 Kb(pdf)

Doe hier jouw aangifte online