Opcentiemen op de Vlaamse heffing op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten

Voor de aanslagjaren 2020-2025 worden 100 opcentiemen geheven op de Vlaamse heffing op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten.

  • đź“… Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23 december 2019.
  • đź“… Bekendmaking op 24 december 2019.

Opcentiemen op verwaarloosde en/of leegstaande bedrijfsruimten 2020-2025574,1 Kb(pdf)