Dorpenplan

In het in december 2019 goedgekeurde meerjarenplan 2020 - 2025 van de stad Poperinge is in heel wat actieplannen en acties sprake van een versterking en verbetering van de infrastructuur en gebouwen in de Poperingse deelgemeenten, dorpen en woonkernen. Die acties worden uitgewerkt in een dorpenplan.

De gemeenteraad keurt het plan eind januari principieel goed. Afhankelijk van de evolutie met COVID – 19 zal er dorp per dorp ofwel een fysiek ofwel een digitaal participatiemoment uitgerold worden. We wachten nog even af. Ondertussen zal het schepencollege een extra commissie van de gemeenteraad samenroepen, zodat iedereen voorstellen ter aanvulling of ter verbetering kan doen. Na dit traject wordt het document dan definitief aan de gemeenteraad voorgelegd.

Beleidsplan ter versterking van het dorpsleven in Poperinge. Dorpenplan27,1 Mb(pdf)