Bekendmaking openbaar onderzoek onteigening

Voorlopig onteigeningsbesluit met onteigeningsplan en projectnota. “ Verwerving Duitse toren en toegangsweg ter hoogte van de Westvleterseweg.”

Op 29 maart 2021 heeft de gemeenteraad van de stad Poperinge een voorlopig onteigeningsbesluit met onteigeningsplan en projectnota goedgekeurd voor de onteigening van onroerende goederen gelegen in de Westvleterseweg te Poperinge.

Voor dit voorlopig onteigeningsbesluit met onteigeningsplan en projectnota wordt nu een openbaar onderzoek georganiseerd conform het onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 (artikel 17 tot en met 23) en het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 2017 tot uitvoering van Vlaams onteigeningsdecreet (artikel 10 tot en met 13)

Het betreft het gebouw “De Duitse toren” en de gronden voor de aanleg van de toegangsweg op de percelen weiland bekend bij kadaster als Poperinge, 2de afdeling Poperinge, Sectie B nrs 493/deel, 501A/deel, 501B/deel, 502E/deel, 490F/deel en 393C/deel.

Het openbaar onderzoek loopt van 10/5/2021 t.e.m. 8/06/2021, waarbinnen eventuele bezwaren en/of opmerkingen kunnen ingediend worden.

Het voorlopig onteigeningsbesluit, het onteigeningsplan en de projectnota liggen ter inzage op de Technische Dienst, Ouderdomseweg 9B te 8970 Poperinge tijdens het openbaar het openbaar onderzoek.

Als u standpunten, opmerkingen of bezwaren wilt formuleren, kan u dat schriftelijk doen tot uiterlijk 8 juni 2021. U kan uw schrijven met opmerkingen of bezwaren op één van de volgende manieren indienen:

  • Aangetekend versturen aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1 te 8970 Poperinge.
  • Tegen ontvangstbewijs afgeven aan het onthaal van het stadhuis, Grote Markt 1 te 8970 Poperinge.