Bekendmaking openbaar onderzoek opheffing bescherming als monument site Jonkheidstraat 5

Onderwerp

Op 16 oktober 2023 ondertekende de Vlaamse minister van onroerend erfgoed het besluit tot voorlopige opheffing van het ministerieel besluit van 17 januari 1985 houdende de bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten, dat in het Belgisch Staatsblad verscheen op 3 juli 1985. Onder andere de dwarsschuur in de Jonkheidstraat 5 in Poperinge viel onder dat besluit. 

Periode

Het openbaar onderzoek opent op 18 november 2023 en sluit op 17 december 2023.

Inzage

Je kan het besluit tot voorlopige opheffing en het opheffingsdossier tijdens de openingsuren inkijken bij de Omgevingsdienst.

Je kan de documenten ook digitaal raadplegen bij Team Infopunt Erfgoed van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88, 1000 Brussel. Maak een afspraak via 02 553 16 50.

Zodra het openbaar onderzoek start, vind je deze informatie ook terug op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed: https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be

Opmerkingen en bezwaren:

Opmerkingen en bezwaren kan je schriftelijk indienen bij: