Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningen

Alle aanvragen voor omgevingsvergunningen en meldingen waar de bevoegde overheid een beslissing over nam of akte van nam zijn hier te vinden.

Beslissingen of aktenames kunnen digitaal ingekeken worden op de omgevingsdienst of via het omgevingsloket (beperkte inzage van plannen).

Een beroep kan tot 30 kalenderdagen vanaf de dag na de aanplakking op de bouwplaats zelf. Meer info over de beroepsprocedures vind je hier.

Coronamaatregel:

Door de coronacrisis werd de termijn om een administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen (van 30 naar 60 dagen).

Het verlengen van de beroepstermijn is noodzakelijk om de rechten van belanghebbende te vrijwaren gelet op de restrictieve maatregelen die uitgevaardigd werden door de federale regering met betrekking tot essentiële verplaatsingen en “social distance” regels. Beroep kan maar worden ingesteld indien men ten gronde geïnformeerd is over de genomen beslissing. Echter, door voormelde maatregelen wordt inzage van een genomen beslissing en de bijhorende dossierstukken bemoeilijkt.

Wat betekent dit concreet voor jouw dossier? Dat vind je hier.

Bijlagen