Beheersorgaan bibliotheek

Dit orgaan bestaat uit 10 afgevaardigden van de diverse politieke partijen van de stad en 10 vertegenwoordigers van de gebruikers en de strekkingen van de bibliotheek. In het beheersorgaan zetelen eveneens 3 vertegenwoordigers van de politieke strekkingen en 3 vertegenwoordigers van de gebruikers van de gemeente Vleteren.