Beheersorgaan gemeenschapscentrum

Het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum bestaat uit 10 afgevaardigden van de betrokken overheid en 10 vertegenwoordigers van de gebruikers en de strekkingen van het gemeenschapscentrum.