Begeleider wonen en leven (m/v)

vervangingsovereenkomst - voltijds

Poperinge heeft een pak ambitieuze doelstellingen. Om al die doelstellingen te helpen realiseren, gaat het bestuur over tot een selectieprocedure voor de aanwerving van een dynamische en gedreven begeleider wonen en leven (m/v).

Verwacht:

Diplomavoorwaarden:

Houder zijn van een diploma dat behoort tot de limitatieve lijst opgesomd in het ministerieel Besluit van 9/12/2009 tot bepaling van de kwalificaties van de personen die in aanmerking komen voor de tewerkstelling als animator/begeleider wonen en leven:

 • ofwel een diploma secundair onderwijs, uitgereikt in het algemeen secundair onderwijs, het kunstsecundair onderwijs of het technisch secundair onderwijs, of gelijkwaardig;
 • ofwel een diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in het zevende specialisatiejaar van het beroepssecundair onderwijs, hetzij in de studierichting "kinderzorg" hetzij in de studierichting "thuis- en bejaardenzorg", of gelijkwaardig;
 • ofwel een certificaat (modulaire opleiding) of een getuigschrift (lineaire opleiding) van de opleiding "begeleider-animator voor bejaarden" behaald in het studiegebied 'personenzorg' in het kader van het volwassenenonderwijs;
 • ofwel, voor personeelsleden die vóór 1 januari 2004 tewerkgesteld waren in een woonzorgcentrum in de functie van deskundige in animatie en activatie, een bekwaamheidsattest van het door de minister erkend specifieke modulair vormingspakket van 96 uren.

Voorwaarden

 • Vervangingsovereenkomst voor de duur van 1 jaar, met eventueel kans op contract van onbepaalde duur (verloning in de weddeschaal C1-C2)
 • Tijdregeling: voltijds (dagwerk - met sporadisch weekend- & avondwerk)
 • Aanvullende voordelen:
  • Boeiende afwisselende job,
  • maaltijdcheques,
  • fietsvergoeding (of gratis openbaar vervoer van en naar het werk),
  • aansluiting bij GSD-V,
  • gunstig vakantiestelsel.

Procedure

Ben jij de geknipte kandidaat, stuur dan zo snel mogelijk je motivatiebrief, samen met je curriculum vitae, een kopie van het vereiste diploma op aan de voorzitter van het vast bureau, Grote Markt 1-8970 Poperinge, uiterlijk op 10 augustus 2021.

Je kan je kandidatuur indienen:

 • ofwel per aangetekende brief (de poststempel geldt als bewijs),
 • ofwel per e-mail t.a.v. vacatures@poperinge.be
 • ofwel geef je jouw brief af aan de onthaalbalie van het stadhuis tegen bericht van ontvangst.

Je ontvangt per e-mail een bevestiging van de ontvangst van je kandidatuur.

Meer info:

Wil je daarna nog meer weten over de inhoud van deze job, wat we van jou verwachten, welke uitdagingen je te wachten staan ? Neem gerust contact op met de personeelsdienst.