Bebouwde kommen

Het aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer op de gewest- en gemeentewegen - bebouwde kommen omvat de benoeming en afbakening van de bebouwde kommen met het oog op het verhogen van de leefbaarheid en de verkeersveiligheid.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 december 2011.
  • 📅 Bekendmaking op 30 december 2011.

Aanvullend reglement bebouwde kommen77,8 Kb(pdf)