Attest van verblijf en nationaliteit

Snel en volautomatisch met je eID of It's me

Heb je thuis een kaartlezer om je eID in te lezen? Of heb je een It's me-account? Vraag het document online aan. Dan wordt dit automatisch, veilig én snel digitaal opgestuurd. Ook als je geen eID-lezer of It's me account hebt, kan je het document online aanvragen. Dan wordt dit per post bezorgd.

Online aanvragen

Het attest van verblijf en nationaliteit bewijst zowel je inschrijving in Poperinge als je nationaliteit.
De dienst Burgerzaken van de Stad Poperinge kan dit document enkel afleveren wanneer je op het ogenblik van de aanvraag gedomicilieerd bent in Poperinge. Je kan een attest van verblijf en nationaliteit voor diverse doeleinden (mutualiteit, belastingen, sollicitatie, echtscheiding...) aanvragen.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest aanvragen:

  • de betrokkene
  • zijn wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
  • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
  • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Procedure

Je vraagt het attest aan in de gemeente waar je bent ingeschreven in het bevolkingsregister. Vraag het attest bij voorkeur online aan via het digitaal loket via de knop bovenaan of onderaan deze pagina.

Wat meebrengen

Als je het document zelf ophaalt:

  • je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het document voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • je eigen identiteitskaart.