Algemene zonale politieverordening verkeer

Vanaf 1 oktober 2021 worden processen-verbaal van de politie en bestuurlijke verslagen van gemeenschapswachten voor inbreuken op regels rond het stilstaan en parkeren en negeren van verkeersbord C3 en F103 doorgestuurd naar de gemeentelijke sanctionerende ambtenaar i.p.v. naar het openbaar ministerie.

Vroeger ontving u van het openbaar ministerie een minnelijke schikking. Nu wordt er door een sanctionerende ambtenaar een gemeentelijke administratieve sanctie opgelegd in de vorm van een geldboete.

Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren GAS-4