Algemene gemeentelijke politieverordening

In de algemene gemeentelijke politieverordening staan enkele bepalingen rond openbare orde en veiligheid die niet in de algemene zonale politieverordening zijn opgenomen. Het gaat om louter lokale aangelegenheden.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2016.
  • 📅 Bekendmaking op 20 december 2016.

Algemene gemeentelijke politieverordening315,7 Kb(pdf)

  • 📅 Toevoegingen goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 augustus 2022.
  • 📅 Bekendmaking op 30 augustus 2022.

Toevoegingen algemene gemeentelijke politieverordening