Agentschap Natuur en Bos start publieke consultatie voor natuurgebied Helleketelbos

Voor het natuurgebied Helleketelbos, op het grondgebied van de stad Poperinge, heeft het agentschap voor Natuur en Bos het natuurbeheerplan geactualiseerd. Je kan het dossier digitaal inkijken op de website van het agentschap.

Opmerkingen of bezwaren?

Gedurende de periode van 10/06/2022 tot en met 10/07/2022 kan je opmerkingen en/of bezwaren schriftelijk indienen:

  • via mail naar Siege Vanballaert
  • via post naar
    Agentschap voor Natuur en Bos, Adviezen en Vergunningen (AVES)
    Siege Van Ballaert
    Koning Albert I-laan 1/2 bus 74
    8200 BRUGGE
Gepubliceerd opvrijdag 10 juni 20220.00 u.