Agentschap Natuur en Bos over wolvenmelding in Poperinge

Vragen of bezorgdheden over de wolf in Poperinge? De bevoegde overheid, het Vlaamse Agentschap Natuur en Bos geeft je meer informatie.

Naar aanleiding van de wolvenmelding in Poperinge wil ANB graag aandacht vestigen op volgende punten:

  • De komst van de wolf in West-Vlaanderen is een bijzondere gebeurtenis, maar ze komt niet geheel onverwacht. In het noorden van Frankrijk waren er al eerder wolvenmeldingen. Aangezien wolven makkelijk honderden kilometers per week kunnen afleggen, kan er vandaag overal in Vlaanderen een doortrekkende wolf opduiken. 
  • De wolf verkiest leefgebieden met voldoende rust en prooien (everzwijnen, reeën). We verwachten daarom dat deze wolf snel terug zal vertrekken. Er is daarom momenteel in West-Vlaanderen geen sprake van een structureel verhoogd risico van wolvenaanvallen op vee. Het is momenteel niet aangewezen om hier een risicozone af te bakenen waarbinnen met publieke middelen wolfwerende maatregelen worden gesubsidieerd.
  • Vanuit de Vlaamse Overheid (ANB en INBO) volgen wij deze zwervers nauwgezet op. Denkt u een wolf gezien te hebben? Gelieve dit te melden via het mailadres wolf@inbo.be
  • De kans op schade door een wolf is klein, maar wie voor zijn gemoedsrust zijn (klein)vee wil beschermen, raden we aan dieren tijdelijk 's nachts op te hokken. Tot het moment dat Natuur en Bos bevestiging geeft dat de wolf is doorgetrokken.
  • Wie toch schade lijdt door een wolvenaanval, vragen we om dit binnen de 24 uur aan ons te melden. Dat kan via het meldingsformulier dat u vindt op onze website: natuurenbos.be/wolf/schade. De opgelopen schade die aan een wolf kan worden toegewezen wordt vergoed. 
  • Wolven zijn schuwe dieren en hebben over het algemeen schrik van mensen. Het blijven echter wilde dieren die je niet zelf moet benaderen.
  • Voor meer info over de wolf, raadpleeg natuurenbos.be/wolven
Gepubliceerd opwoensdag 24 mei 202310.20 u.