Adviescommissie voor milieu en natuur (MINA-raad)

De MINA-raad (adviescommissie voor milieu en natuur) heeft volgende doelstellingen:

 • Overleg plegen, advies uitbrengen en initiatieven nemen met betrekking tot de diverse facetten van het leefmilieu in Poperinge.
 • De inspraak van de burger in het leefmilieubeleid organiseren en bevorderen.
 • De samenwerking bevorderen en coördineren tussen alle personen, groepen, instellingen en diensten die ijveren voor een gezond leefmilieu.
 • Aan het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad, hetzij op verzoek, hetzij op eigen initiatief advies verlenen of voorstellen doen over het stedelijk leefmilieu.

Samenstelling

 • Jan Vandenbroucke

  Functies

  Voorzitter - Natuurpunt Poperinge - Vleteren
 • Guido Quaghebeur

  Functies

  Effectief lid - Natuurpunt Poperinge-Vleteren
 • Dirk De Ridder

  Functies

  Effectief lid - Velt
 • Marleen Rubben Groen

  Functies

  Effectief lid - Velt
 • Pascal Debyser

  Functies

  Effectief lid - Westerbie
 • Caroline Carlé

  Functies

  Effectief lid - K.M. De Jagersvink
 • José Torrez

  Functies

  Effectief lid - De Ware Vogelvrienden
 • Sonja Brysbaert

  Functies

  Effectief lid - Tuinhier Krombeke
 • Eddy Lobeau

  Functies

  Effectief lid - Tuinhier Poperinge
 • Chris Develter

  Functies

  Effectief lid - Natuurpunt De Bron
 • Marc Feys

  Functies

  Effectief lid - Wildbeheereenheden
 • Ann Desagher

  Functies

  Effectief lid - Compostmeesters
 • Evelyne Vandecasteele

  Functies

  Effectief lid - Landbouwraad
 • Filip Neudt

  Functies

  Effectief lid - Landbouwraad
 • Bert Vandromme

  Functies

  Effectief lid - Sportraad
 • Monique Masschelein

  Functies

  Effectief lid - Seniorenraad
 • John Dewulf

  Functies

  Effectief lid - Stedelijke raad voor lokale economie
 • Lily Vercruysse

  Functies

  Effectief lid - Jeugdraad
 • Kris Notebaert CD&V

  Contact
  Spaarpotweg 1 , 8978 Watou
  Tel.
  057 38 81 69
  kris.notebaert@poperinge.be

  Functies

  Ondervoorzitter
 • Johan Pil CD&V

  Contact
  Busseboomstraat 4 , 8970 Reningelst
  Tel.
  057 33 36 28
  GSM
  0474 35 21 44
  johan.pil@poperinge.be

  Functies

  Effectief lid
 • Bart Vanbrabant Samen

  Functies

  Effectief lid
 • Christine Verdonck Open Vld

  Contact
  Zoetendaalstraat 6 , 8970 Reningelst
  Tel.
  057 44 48 91
  christine.verdonck@poperinge.be

  Functies

  Effectief lid
 • Jan Van Bruwaene N-VA

  Contact

  Functies

  Effectief lid
 • Katrien David Vlaams Belang

  Functies

  Effectief lid
 • Ludwig Reynders Groen

  Functies

  Effectief lid
 • Tine Ryon

  Functies

  Effectief lid - Milieudienst
 • Bob Mestdagh

  Functies

  Effectief lid - Lokale politie
 • Stefanie Deleye

  Functies

  Effectief lid - Technische dienst
 • Geert Coudyzer

  Functies

  Plaatsvervangend lid - Natuurpunt Poperinge-Vleteren
 • Miguel Milleville

  Functies

  Plaatsvervangend lid - Natuurpunt Poperinge-Vleteren
 • Serafien Metsu

  Functies

  Plaatsvervangend lid - Westerbie
 • Jean-Pierre Durant

  Functies

  Plaatsvervangend lid - K.M. De Jagersvink
 • Bertin Dejaegher

  Functies

  Plaatsvervangend lid - De Ware Vogelvrienden
 • Rudi Ducorney

  Functies

  Plaatsvervangend lid - Tuinhier Krombeke
 • Johan Gekiere

  Functies

  Plaatsvervangend lid - Tuinhier Poperinge
 • Peter Bossu

  Functies

  Plaatsvervangend lid - Natuurpunt De Bron
 • Hans Debacker

  Functies

  Plaatsvervangend lid - Compostmeesters
 • Geert Dequidt

  Functies

  Plaatsvervangend lid - Landbouwraad
 • Patrick Rosseel

  Functies

  Plaatsvervangend lid - Landbouwraad
 • Paul Verstraete

  Contact
  Deken De Bolaan 37 , 8970 Poperinge
  Tel.
  057 33 61 47
  verstraetepaul@skynet.be

  Functies

  Plaatsvervangend lid - Sportraad
 • Mieke Vandoolaeghe

  Functies

  Plaatsvervangend lid - Stedelijke raad voor lokale economie
 • Klaas Verbeke CD&V

  Contact
  Binnenkouter 20 , 8970 Poperinge
  GSM
  0472 53 12 89
  klaas.verbeke@poperinge.be

  Functies

  Plaatsvervangend lid
 • Stefanie Demaeght Samen

  Contact

  Functies

  Plaatsvervangend lid
 • Danny Lefebvre Open Vld

  Contact
  Kriekstraat 10 , 8970 Reningelst
  Tel.
  057 33 39 16
  GSM
  0475 28 98 05
  danny.lefebvre@poperinge.be

  Functies

  Plaatsvervangend lid
 • Mathieu Froyman Groen

  Functies

  Plaatsvervangend lid
 • Jeroen Vandermarliere

  Functies

  Plaatsvervangend lid - Milieudienst
 • Paul Carbon

  Contact
  Roggestraat 14 , 8972 Krombeke
  Privé GSM
  0479 41 99 30
  bpkrombeke@poperinge.be

  Functies

  Plaatsvervangend lid - Lokale politie