Bevraging inwoners Poperinge

Beste inwoner,

We hebben het beste voor met Poperinge en doen er alles aan om onze stad permanent te verbeteren. Daarom organiseren we een korte bevraging om te ontdekken hoe jij Poperinge op verschillende aspecten ervaart.

De bevraging duurt ongeveer 6 minuten en verloopt 100% anoniem. Je eerlijkheid en medewerking worden bijzonder gewaardeerd.

Met de ontvangen gegevens gaat een externe partner aan de slag om jouw Poperinge strategisch te versterken.

Mocht je vragen hebben over de vragenlijst, dan kan je contact opnemen met onze externe partner Moniquet & Company via info@moniquetandcompany.com


Open de vragenlijst

Adviescommissie voor milieu en natuur (MINA-raad)

De MINA-raad (adviescommissie voor milieu en natuur) heeft volgende doelstellingen:

 • Overleg plegen, advies uitbrengen en initiatieven nemen met betrekking tot de diverse facetten van het leefmilieu in Poperinge.
 • De inspraak van de burger in het leefmilieubeleid organiseren en bevorderen.
 • De samenwerking bevorderen en coördineren tussen alle personen, groepen, instellingen en diensten die ijveren voor een gezond leefmilieu.
 • Aan het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad, hetzij op verzoek, hetzij op eigen initiatief advies verlenen of voorstellen doen over het stedelijk leefmilieu.

Samenstelling

 • Jan Vandenbroucke

  Functies

  Voorzitter - Natuurpunt Poperinge - Vleteren
 • Guido Quaghebeur

  Functies

  Effectief lid - Natuurpunt Poperinge-Vleteren
 • Dirk De Ridder

  Functies

  Effectief lid - Velt
 • Marleen Rubben Groen

  Functies

  Effectief lid - Velt
 • Pascal Debyser

  Functies

  Effectief lid - Westerbie
 • Caroline Carlé

  Functies

  Effectief lid - K.M. De Jagersvink
 • José Torrez

  Functies

  Effectief lid - De Ware Vogelvrienden
 • Sonja Brysbaert

  Functies

  Effectief lid - Tuinhier Krombeke
 • Eddy Lobeau

  Functies

  Effectief lid - Tuinhier Poperinge
 • Chris Develter

  Functies

  Effectief lid - Natuurpunt De Bron
 • Marc Feys

  Functies

  Effectief lid - Wildbeheereenheden
 • Ann Desagher

  Functies

  Effectief lid - Compostmeesters
 • Evelyne Vandecasteele

  Functies

  Effectief lid - Landbouwraad
 • Filip Neudt

  Functies

  Effectief lid - Landbouwraad
 • Bert Vandromme

  Functies

  Effectief lid - Sportraad
 • Monique Masschelein

  Functies

  Effectief lid - Seniorenraad
 • John Dewulf

  Functies

  Effectief lid - Stedelijke raad voor lokale economie
 • Lily Vercruysse

  Functies

  Effectief lid - Jeugdraad
 • Kris Notebaert CD&V

  Contact
  Spaarpotweg 1 , 8978 Watou
  Tel.
  057 38 81 69
  kris.notebaert@poperinge.be

  Functies

  Ondervoorzitter
 • Johan Pil CD&V

  Contact
  Busseboomstraat 4 , 8970 Reningelst
  Tel.
  057 33 36 28
  GSM
  0474 35 21 44
  johan.pil@poperinge.be

  Functies

  Effectief lid
 • Bart Vanbrabant Samen

  Functies

  Effectief lid
 • Christine Verdonck Open Vld

  Contact
  Zoetendaalstraat 6 , 8970 Reningelst
  Tel.
  057 44 48 91
  christine.verdonck@poperinge.be

  Functies

  Effectief lid
 • Jan Van Bruwaene N-VA

  Contact

  Functies

  Effectief lid
 • Katrien David Vlaams Belang

  Functies

  Effectief lid
 • Ludwig Reynders Groen

  Functies

  Effectief lid
 • Tine Ryon

  Functies

  Effectief lid - Milieudienst
 • Bob Mestdagh

  Functies

  Effectief lid - Lokale politie
 • Stefanie Deleye

  Functies

  Effectief lid - Technische dienst
 • Geert Coudyzer

  Functies

  Plaatsvervangend lid - Natuurpunt Poperinge-Vleteren
 • Miguel Milleville

  Functies

  Plaatsvervangend lid - Natuurpunt Poperinge-Vleteren
 • Serafien Metsu

  Functies

  Plaatsvervangend lid - Westerbie
 • Jean-Pierre Durant

  Functies

  Plaatsvervangend lid - K.M. De Jagersvink
 • Bertin Dejaegher

  Functies

  Plaatsvervangend lid - De Ware Vogelvrienden
 • Rudi Ducorney

  Functies

  Plaatsvervangend lid - Tuinhier Krombeke
 • Johan Gekiere

  Functies

  Plaatsvervangend lid - Tuinhier Poperinge
 • Michel Van Breusegem

  Functies

  Plaatsvervangend lid - Natuurpunt De Bron
 • Hans Debacker

  Functies

  Plaatsvervangend lid - Compostmeesters
 • Geert Dequidt

  Functies

  Plaatsvervangend lid - Landbouwraad
 • Patrick Rosseel

  Functies

  Plaatsvervangend lid - Landbouwraad
 • Paul Verstraete

  Contact
  Deken De Bolaan 37 , 8970 Poperinge
  Tel.
  057 33 61 47
  verstraetepaul@skynet.be

  Functies

  Plaatsvervangend lid - Sportraad
 • Mieke Vandoolaeghe

  Functies

  Plaatsvervangend lid - Stedelijke raad voor lokale economie
 • Klaas Verbeke CD&V

  Contact
  Binnenkouter 20 , 8970 Poperinge
  GSM
  0472 53 12 89
  klaas.verbeke@poperinge.be

  Functies

  Plaatsvervangend lid
 • Stefanie Demaeght Samen

  Contact

  Functies

  Plaatsvervangend lid
 • Danny Lefebvre Open Vld

  Contact
  Kriekstraat 10 , 8970 Reningelst
  Tel.
  057 33 39 16
  GSM
  0475 28 98 05
  danny.lefebvre@poperinge.be

  Functies

  Plaatsvervangend lid
 • Mathieu Froyman Groen

  Functies

  Plaatsvervangend lid
 • Jeroen Vandermarliere

  Functies

  Plaatsvervangend lid - Milieudienst
 • Paul Carbon

  Contact
  Roggestraat 14 , 8972 Krombeke
  Privé GSM
  0479 41 99 30
  bpkrombeke@poperinge.be

  Functies

  Plaatsvervangend lid - Lokale politie