Bevraging inwoners Poperinge

Beste inwoner,

We hebben het beste voor met Poperinge en doen er alles aan om onze stad permanent te verbeteren. Daarom organiseren we een korte bevraging om te ontdekken hoe jij Poperinge op verschillende aspecten ervaart.

De bevraging duurt ongeveer 6 minuten en verloopt 100% anoniem. Je eerlijkheid en medewerking worden bijzonder gewaardeerd.

Met de ontvangen gegevens gaat een externe partner aan de slag om jouw Poperinge strategisch te versterken.

Mocht je vragen hebben over de vragenlijst, dan kan je contact opnemen met onze externe partner Moniquet & Company via info@moniquetandcompany.com


Open de vragenlijst

Aansluiting op de openbare riolering

Een huisaansluiting is een verbinding tussen een private riolering (vb van de woning) en de riolering in de straat. Deze huisaansluiting is nodig om het regen- en/of het afvalwater van het private domein te kunnen afvoeren naar de openbaar domein.

Voorwaarden

 • De aansluiting op het rioleringsnet en het maximaal afkoppelen van regenwater (RWA) en afvalwater (DWA) is gemeentelijk gereglementeerd.
 • Het door de gemeenteraad goedgekeurd zoneringsplan bepaalt welke woningen wel en welke woningen niet kunnen aangesloten worden op het gemeentelijk rioleringsstelsel.

Procedure

 • Om te weten in welke zone je woning ligt, neem je contact op met de technische dienst en controleer of je woning in de juiste zone ligt.
 • Zorg voor een keuring van je private waterafvoer door een Vlario erkende keurder (zie verder).
 • Vul het aanvraagformulier in (invullen, dateren en ondertekenen).
 • Bezorg het aanvraagformulier en je keuringsattest aan de technische dienst.

Geen aansluiting mogelijk

 • Voor woningen die niet kunnen aangesloten worden op het gemeentelijk rioleringsstelsel dient de eigenaar zelf in te staan voor de zuivering van het afvalwater door middel van een installatie voor de individuele behandeling van afvalwater (IBA).
 • De eigenaar kan ook een overeenkomst afsluiten met de stad.
 • Voor meer informatie kun je terecht bij de technische dienst.

Keuring

 • De keuring van de private waterafvoer is verplicht in volgende gevallen:
  • bij nieuwbouw of ingrijpende verbouwingen of
  • bij (her)aansluiting op de openbare riolering.
 • De bouwheer dient zelf in te staan voor de keuring.
 • De keuring dient uitgevoerd te worden door een Vlario gecertificeerde keurder.

Wat meebrengen

Bezorg het aanvraagformulier en je keuringsattest aan de technische dienst.

Bedrag

De voorwaarden en kosten gelden op de dag van de aanvraag en volgens het geldende retributiereglement.

Meer info