Aanpassingen aan het openbaar domein na bouwwerken

Beperkte schade

Als je door bouwwerken maximum de laatste twee rijen klinkers tussen je privéterrein en het openbaar domein beschadigde, mag je bouwheer of aannemer die zelf herstellen. Je kan de klinkers best voor de werken opbreken en bewaren zodat je ze kan hergebruiken. Als je ze niet kan recupereren, moet je zelf gelijkaardige klinkers zoeken. Je kan het type betonstraatsteen wel opvragen bij de Technische dienst.

Grotere schade

 • Je bouwheer laat een tegensprekelijke plaatsbeschrijving uitvoeren door een erkend expert.
 • Je stuurt die naar de Technische dienst ter controle. 
 • De Technische dienst laat je plaatsbeschrijving ondertekenen door het college van burgemeester en schepenen.
 • Je laat je plaatsbeschrijving tussen de verschillende fasen in je bouwwerken door alle aannemers ondertekenen.
 • Wanneer je werken afgerond zijn, contacteer je de Technische dienst. Zij komen ter plaatse om de schade vast te stellen en plannen herstel in.

De afrekening gebeurt op basis van de effectief uitgevoerde werken.

Aanpassing openbaar domein nodig?

Na verbouwingen kan je een aanpassing van het openbaar domein nodig hebben om je woning of perceel te bereiken. Laat je bouwheer contact opnemen met de Technische dienst om aanpassingen te bespreken. Zorg ervoor dat alle werken volgens de bouwvergunning zijn uitgevoerd. Het openbaar domein kan niet aangepast worden voor een niet vergunde situatie. Zo kunnen we bijvoorbeeld geen boordstenen verlagen voor een oprit of carport die niet vergund is.

Aanpassingen die de Technische dienst kan uitvoeren zijn:

 • Verlagen van boordstenen en voetpad
 • Verplaatsen van signalisatie
 • Verplaatsen van straatmeubilair

Alle aanpassingen gebeuren in samenspraak met bouwheer en na goedkeuring van het dagelijks bestuur van de stad.

Aanpassingen die de Technische dienst niet kan uitvoeren zijn algemeen aanpassingen aan openbare nutsinfrastructuren:

 • Openbare verlichting
 • Kasten van nutsbedrijven
 • Bovenleidingen van elektriciteit of telecom

Voor dergelijke aanpassingen moet de bouwheer contact opnemen met de nutsmaatschappij.

Openbaar groen of bomen worden niet verplaatst. Hou er ook rekening mee dat de huidige voetpadlijn behouden blijft en dat het voetpad een maximale helling van 3% heeft.