Aanleg van hemelwaterputten en/of volledig afkoppelen van hemelwater en afvalwater

De stad verleent een premie voor:

  • de aanleg van een hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening die geplaatst is bij een woning op het grondgebied van Poperinge;
  • het scheiden van het bestaande afvoersysteem van hemelwater en afvalwater op privaat domein vanaf het ogenblik dat een nieuw gescheiden rioleringsstelsel, waarop de woning kan worden aangesloten, wordt gepland en/of aangelegd.
  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 november 2013.
  • 📅 Bekendmaking op 26 november 2013.

Aanleg van hemelwaterputten.pdf46,4 Kb(pdf)