Vrijstelling van de belasting op inverkeerstelling (BIV) en de verkeersbelasting (VKB) voor personen met een beperking

Voor een voertuig dat gebruikt wordt als persoonlijk vervoermiddel voor een volwassen persoon of een kind met een handicap kan je een vrijstelling van de jaarlijkse verkeersbelasting en een vrijstelling van de belasting op inverkeerstelling aanvragen.

Voorwaarden

Je kunt een vrijstelling aanvragen als je

  • volledig blind bent
  • volledig verlamd bent aan de bovenste ledematen of een blijvende invaliditeit hebt van minstens 50% die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen.
  • oorlogsinvalide bent.

De Vlaamse Belastingdienst kent de vrijstelling toe als het voertuig wordt gebruikt: 

  • als persoonlijk vervoermiddel  voor de persoon met een handicap.
  • of om boodschappen te doen voor de persoon met een handicap. 

Iedereen met een geldig rijbewijs mag het vrijgestelde voertuig besturen.

Procedure

Aanvragen van de vrijstelling

Je vraagt de vrijstelling éénmalig aan met het aanvraagformulier:

  • onmiddellijk na de inschrijving van het voertuig bij de DIV. In dat geval zult je geen aanslagbiljet ontvangen.
  • of na ontvangst van jouw aanslagbiljet. Dan heb je nog drie maanden de tijd om de aanvraag in te dienen.

Voeg bij jouw aanvraagformulier een recent invaliditeitsattest van de FOD Sociale Zekerheid

Het attest voor een kind met een handicap geldt tot het kind 21 jaar oud is. Vanaf 21 jaar moet je een attest voor een persoon met een handicap aanvragen.

Het attest voor een grootoorlogsinvalide moet vermelden dat hij/zij een invaliditeitspensioen krijgt van ten minste 60%.

Als je een attest ontvangt met terugwerkende kracht, dan kan je de vrijstelling ambtshalve schriftelijk aanvragen voor een periode tot maximum vijf jaar. De terugwerkende kracht geldt enkel als je een attest kunt voorleggen dat je nog niet eerder kon voorleggen.

Bezorg de ondertekende aanvraag:

Je krijgt binnen de twee weken een ontvangstmelding.

Bij elke wijziging (bijv. als je verandert van nummerplaat) moet je de vrijstelling opnieuw aanvragen.

Toekennen van de vrijstelling

Je ontvangt 6 maanden na de ontvangstmelding een beslissingsbrief van de Vlaamse Belastingdienst: 

  • Bij een positieve beslissing wordt de periode van vrijstelling aangeduid en ontvang je geen aanslagbiljet meer. 
  • Bij een negatieve beslissing wordt de reden van afwijzing vermeld. 

Er wordt slechts aan één voertuig een vrijstelling toegekend, m.a.w. de vrijstelling is gelinkt aan de persoon met een handicap waarvoor de vrijstelling is aangevraagd. 

Stopzetten van de vrijstelling

Als je de vrijstelling stopzet (bijv. na het overlijden van de persoon met een handicap) moet je dit melden aan de Vlaamse Belastingdienst met het aanvraagformulier tot stopzetting van een vrijstelling.

Kostprijs

Als je een vrijstelling krijgt, dan moet je geen verkeersbelasting en geen BIV betalen.

Als jouw aanvraag tot vrijstelling nog niet werd goedgekeurd en je ontvangt toch een aanslagbiljet, dan raden wij u aan om het aanslagbiljet te betalen. Als je recht hebt op de vrijstelling ontvang je binnen de twee maanden een terugbetaling.