Voorlopig rijbewijs

Een voorlopig rijbewijs geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen. Je moet minstens 3 maanden oefenen met je voorlopig rijbewijs.

Je kan kiezen uit:

 • voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.

Voorwaarden

 • Je bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor je het voorlopig rijbewijs aanvraagt.
 • Voorlopig rijbewijs met begeleider: je kan het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar.
  Er kunnen maximaal 2 begeleiders vermeld worden op het voorlopig rijbewijs.
 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider: je bent 18 jaar en je hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Na afloop krijg je een bekwaamheidsattest als je in staat bent om alleen verder te oefenen. Dat  bekwaamheidsattest is 3 jaar geldig. 

Voorwaarden voor de begeleiders

 • De begeleider moet ingeschreven zijn in België, en houder en drager zijn van een identiteitsdocument afgegeven in België.
 • De begeleider heeft minstens 8 jaar een Belgisch of Europees rijbewijs dat geldig is voor het besturen van het soort voertuig waarvoor hij de leerling begeleidt.
 • Als de begeleider een handicap heeft en daardoor enkel een aangepast voertuig mag besturen, mag hij enkel leerlingen begeleiden die eenzelfde voertuigaanpassing nodig hebben.
 • De begeleider mag de laatste 3 jaar niet ontzet zijn uit zijn recht tot sturen. Een verval van het recht tot sturen wordt opgelegd door de rechter en kan gekoppeld zijn aan herstelexamens en -onderzoeken.
 • De begeleider heeft het afgelopen jaar geen andere leerling-chauffeur begeleid. Tenzij het gaat om uw kinderen, kleinkinderen, zussen, broers of pleegkinderen. Of die van de partner waarmee u gehuwd bent, wettelijk samenwoont of feitelijk een gezin vormt.

Procedure

Het voorlopig rijbewijs moet je aanvragen in de gemeente waar je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Wat meebrengen

Als je kiest voor het voorlopig rijbewijs zonder begeleider:

 • Het bekwaamheidsattest.
 • Het aanvraagformulier dat je in het examencentrum krijgt als je voor het theorie-examen geslaagd bent.
 • Een pasfoto wanneer de foto op je elektronische identiteitskaart (eID) niet meer voldoende gelijkend is of wanneer je een andere foto op je rijbewijs wenst.
 • Je identiteitskaart.

Als je kiest voor het voorlopig rijbewijs met begeleider 

 • Het aanvraagformulier dat je in het examencentrum krijgt als je voor het theorie-examen geslaagd bent. Hierop vul je de gegevens van de begeleider(s) in en laat dit door hen aftekenen.
 • Een pasfoto wanneer de foto op je elektronische identiteitskaart (eID) niet meer voldoende gelijkend is of wanneer je een andere foto op je rijbewijs wenst.
 • Je identiteitskaart.

Kostprijs

22 euro.

Meer info

 • Je voertuig moet een tweede achteruitkijkspiegel hebben voor je begeleider.
 • Rijlessen bij een rijschool zijn niet verplicht.
 • Je kunt een tweede begeleider registreren of van begeleider veranderen. Hiervoor dient een nieuw voorlopig rijbewijs aangevraagd te worden.

Passagiers

Als je kiest voor het voorlopig rijbewijs met begeleider:

Je mag alleen oefenen met één of beide begeleiders of met een erkende rij-instructeur. Andere passagiers mag u niet meenemen.

Als je kiest voor het voorlopig rijbewijs zonder begeleider:

Je mag 2 passagiers meenemen die beiden moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Ingeschreven zijn in België, en houder en drager zijn van een identiteitsdocument afgeleverd in België.
 • Minstens 8 jaar houder en drager zijn van een Belgische of Europees rijbewijs dat geldig is voor het besturen van het soort voertuig waarmee de kandidaat-chauffeur
  rijdt.
 • De laatste 3 jaar niet vervallen zijn van het recht tot sturen opgelegd door een rechter.
 • Bestuurders die enkel een speciaal aan hun handicap aangepast voertuig mogen besturen, mogen niet meerijden.